Kooste hallituksen kokouksista 1-12/2020

29.04.2020 ǀ SPKL


Osa hallituksen päätöksistä on julkaistu erillisinä tiedotteina Palveluskoiraliiton verkkosivuilla.

Palveluskoirakokeiden koe- ja kilpailuoikeudet
Pumille on myönnetty palveluskoirakokeiden koe- ja kilpailuoikeus.

Tervetuloa palveluskoiraharrastuksen pariin myös koe- ja kilpailukentille!

Tutustu rotuun Pumit ry:n verkkosivuilla:
https://www.pumit.fi/

Perutut arvokilpailut (SM, PM, MM) 2020
Mondioring SM-kilpailut 1.8.2020 Hartola
FCI koiratanssin MM-kilpailut 25.-28.6.2020 Ranska
FCI IGP MM-kilpailut 9.-13.9.2020 Hollanti
FCI TOKO MM-kilpailut 22.-25.10.2020 Espanja
FCI Mondioring MM-kilpailut 21.-25.10.2020 Kreikka
IRO MM-kilpailut 23.-27.9.2020 Romania
Koiratanssin PM-kilpailut 13.-15.11.2020 Norja
TOKO:n PM-kilpailut 31.7.-2.8.2020 Lieto
Rally-tokon PM-kilpailut 12.-13.12.2020 Ruotsi

Tottelevaisuuskokeen sääntöihin liittyvien ohjeiden voimaantulo
Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta on kokouksessaan 1.4.2020 siirtänyt tottelevaisuuskokeen koeohjeiden voimaantuloa Palveluskoiraliiton esityksestä niin, että koeohjeet tulevat voimaan vuoden 2021 aikana. Samalla Palveluskoiraliiton hallitus on antanut TOKO-työryhmälle mahdollisuuden edelleen päivittää koeohjeen sisältöä.
TOKO-työryhmä laatii vuonna 2021 voimaan astuvista suoritus- ja arvosteluohjeista yhteenvedon ja ne julkaistaan Virkussa (www.virkku.net).

Kurssitoimintaa verkossa
Palveluskoiraliiton hallitus on päättänyt, että liiton hallinnoimien lajien koetoimitsijakurssit voidaan kokoontumispoikkeusolojen ajan järjestää verkon yli pidettävinä koulutuksina, mikäli se sopii kurssin johtajalle.
Rally-tokossa ensimmäinen verkon yli pidetty koetoimitsijakurssi pidetään Dalmatiankoirat ry:n järjestämänä 31.5.2020.
Myös pelastuskoiratoiminnan infotilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi poikkeusolojen ajan verkossa. Tällainen pilottikurssi pidetään 13.5. Lohjan Palvelus- ja Pelastuskoirayhdistyksen järjestämänä.

Palveluskoirakoetoimitsijakurssin kouluttajavaatimuksia päivitetty
PK-koetoimitsijakurssin kouluttajina saavat toimia ylituomarit, jotka ovat osallistuneet Palveluskoiraliiton palvelus- ja pelastuskoirakokeiden tuomarikoulutuksiin. Kouluttajilla tulee olla vähintään kolmen eri palveluskoirakoelajin arvosteluoikeus, joista vähintään yhden tulee olla kansallinen koelaji. Tarvittaessa kurssille voi nimetä useamman kouluttajan.

Koiratanssin ylituomarikurssi järjestetään syksyllä 2020
Palveluskoiraliitto järjestää syksyllä koiratanssin ylituomarikurssin. Tarkemmat kurssin tiedot löytyvät Virkun kurssikalenterista.

Uusia jäsenyhdistyksiä
Mondioringyhdistys ry, Pumit ry sekä Tyrnävän koiraharrastajat ry on hyväksytty Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksiksi kahden vuoden koeajalle. Koeajan aikana yhdistysten tulee järjestää palvelus- ja pelastuskoirien koulutustoimintaa sekä kyseisten lajien koetoimintaa.

Kansainvälisten koiratanssikilpailujen säännöt ja koiratanssin kansainvälinen sertifikaatti CACID
FCI on hyväksynyt uudet kansainvälisten koiratanssikilpailujen säännöt ja hyväksynyt säännöt CACID:in anomisesta ja myöntämisestä, joten jatkossa koiratanssissa voi saavuttaa kansainvälisen koiratanssivalion arvon.
Kansainvälisten koiratanssikilpailujen säännöt ovat luettavissa FCI:n verkkosivuilla (Regulations > Dog Dancing) http://www.fci.be/en/Dog-Dancing-1352.html
Ohjeet ja lomakkeet CACID sertifikaatin myöntämisestä ja anomisesta julkaistaan FCI:n verkkosivuilla (Regulations > International Championship) http://www.fci.be/en/FCI-International-Championship-41.html

FCI on päivittänyt pelastuskoirakokeita koskevan CACIT-säännön
FCI on päivittänyt kansainvälisiä pelastuskoirakokeita koskevan CACIT-säännön. Jatkossa myös IRO MM yksilökilpailussa sekä FCI:n pelastuskoirajoukkue MM-kilpailussa voidaan jakaa CACIT, kun koe on anottu KV-kokeena. Lisäksi CACIT:ia voidaan jatkossa esittää sijoituksesta riippumatta joka rodun parhaalle, mikäli koira täyttää CACIT:in myöntämisen edellytykset.

Pelastuskoirakoetulosten voimassaolo ja hälytyskelpoisuus
Niiden koirakoiden osalta, joiden koetulos vanhenee vuoden 2020 aikana, siirrettään koepäivän takarajaa hälytyskelpoisuuden ylläpitämisen osalta vuodella eteenpäin.
Esimerkki: Koetulos vanhenee 30.4.2020, se tämän päätöksen voimaan astuessa vanhenee vasta vuoden kuluttua, eli päivämäärällä 30.4.2021.

Arvosteluoikeudet
Petri Tsokkinen on ilmoittanut luopuvansa palveluskoirakokeiden palkintotuomarin arvosteluoikeuksista. Palveluskoiraliitto kiittää palveluskoiraharrastuksen eteen tehdystä ansiokkaasta työstä.

Ilmoittautumistapa luonnetestiin sekä palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin
Luonnetoimikunta sekä koe- ja kilpailutoimikunta ovat päivittäneet ilmoittautumistapaa koskevat ohjeet seuraavasti: Luonnetestiin sekä palvelus- ja pelastuskoirakokeisiin voi järjestäjä päättää ilmoittautumistavan / ohjeen paikan varaamisesta. Osallistujamäärältään rajoitettuihin kokeisiin on aiemman ohjeen mukaisesti tullut varata paikka tai ilmoittautua puhelimitse.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO