Kooste hallituksen kokouksesta 3/2022

28.03.2022 ǀ SPKL

KOOSTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 3/2022
OSA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ ON JULKAISTU ERILLISINÄ TIEDOTTEINA SPKL:N KOTISIVUILLA

Valtuustoehdokkaat Kennelliiton valtuustoon kaudelle 2023-2025
Hallitus valitsi valtuustoehdokkaaksi Mika Laaksosen ja varaehdokkaaksi Sami Savukosken. Vapaille listoille esitetään ehdokkaaksi Susanna Korri.

Yhdistyksen edustaja Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2022
Kennelliiton yleiskokoukseen saa valita yhden yhdistyksen edustajan.
Hallitus valitsi Mika Laaksosen Palveluskoiraliiton edustajaksi Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2022.

Kevätkokous
Etäosallistumismahdollisuus
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta (375/2021) osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista mahdollistaa kokouksen järjestämisen myös etäyhteyksin.
Tämä laki on tullut voimaan 8 päivänä toukokuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210375

Etäosallistuminen Palveluskoiraliiton sääntömääräiseen kevätkokoukseen on mahdollista ja toteutetaan Microsoft Teams viestintäalustalla.

Jalostustoimikunnan kokoonpano
Jalostustoimikuntaan on valittu seuraavat rotuyhdistysten edustajat:
etelävenäjänkoirat: Anu Sompio, varalla Terhi Anttila
kaukasiankoirat: Katriina Raanto
picardienpaimenkoirat: varalla Satu Kujala

Verkko-oppimistoimikunnan täydentäminen
Susanna Fennander on valittu toimikunnan jäseneksi.

IGP-FH MM-kilpailut siirtyvät
FCI ja IGP-FH MM-kilpailun järjestäjä ovat ilmoittaneet, että IGP-FH MM-kilpailut Puolassa 20.-24.4.2022 siirtyvät järjestettäväksi syksyllä. Tarkempi ajankohta ei ole vielä tiedossa.

IGP-FH SM-kilpailut 2022
IGP-FH MM-kilpailun 2023 työryhmä järjestää IGP-FH SM-kilpailut lokakuussa.

FCI IGP-FH MM-kilpailut 2023
FCI:n palveluskoirakomissio on myöntänyt IGP-FH:n maailmanmestaruuskilpailun järjestettäväksi Suomessa 15.-20.5.2023.

IPO-R siirtotulokset
IRO ja FCI ovat sopineet, että siirryttäessä IPO-R 2012 koeohjeesta IPO-R 2019 koeohjeeseen noudatetaan IPO-R-kokeiden (luokat A ja B) osalta seuraavia periaatteita:
Koirat, jotka ovat vuonna 2018 saavuttaneet ylempään luokkaan vaaditun tuloksen, voivat osallistua kyseiseen ylempään luokkaan myös 1.1.2019 jälkeen. Tämän mukaisesti:
• Koirat, jotka ovat vuonna 2018 suorittaneet kerran A-luokan hyväksytysti voivat vuonna 2019 osallistua B-luokkaan.
• Koirat, jotka ovat vuonna 2018 suorittaneet soveltuvuuskokeen hyväksytysti voivat osallistua A-luokkaan missä tahansa koelajissa
Koe- ja kilpailutoimikunta on kokouksessaan 21.2.2022 todennut, että tarkennetaan ohje koskemaan vain siirtovuotta 2019. 

Koiratanssin PM-kilpailujen 2022 edustusjoukkueen valintakriteerit
Valintakriteerit löytyvät Virkusta.

Valintamenettely tokon edustusjoukkueisiin 2022
Valintamenettely löytyy Virkusta.

BIS käyttökoirakilpailu Palveluskoiratapahtumassa
Näyttelytoimikunta päätti, että jatkossa myös PEKO-T koulutustunnuksen saavuttanut koira voi osallistua kilpailuun. BIS käyttökoirakilpailun päivitetty ohje:
Näyttelyssä palkitaan myös BIS käyttökoira. Ryhmäkehään menevät koirat valitaan rotukehässä (1 koira/rotu). Kisaan saa osallistua kaikki koirat, joilla on oikeus osallistua Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden korkeimpaan luokkaan (saavuttanut vähintään koulutustunnuksen: JK2, HK2, VK2, EK2, IGP2, IPO2, SchH2 tai VPG2, FH1, IFH1, PEKO-T, RH-TA, RH-FA, RH-FLA) ja jotka ovat saavuttaneet tässä näyttelyssä arvosanan ERINOMAINEN. Saavutetun koetuloksen voi ohjaaja osoittaa koiran kilpailukirjasta tai tulosteella KoiraNetistä.

Pelastuskoiratoimikunnan asiat
Pelastuskoiratoiminnan tiedotteet löytyvät
https://www.palveluskoiraliitto.fi/pelastuskoiratoiminta/peko-tiedotteet.html

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO