Kooste hallituksen kokouksesta 1/2021

15.01.2021 ǀ SPKL

KOOSTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 1/2021

Osa hallituksen päätöksistä on julkaistu erillisinä tiedotteina Palveluskoiraliiton verkkosivuilla.

Hallituksen kokoonpano löytyy https://www.palveluskoiraliitto.fi/palveluskoiraliitto/organisaatio/hallitus-2021

Hallitus valitsi Palveluskoiraliiton varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021 Lea Yli-Suvannon ja
sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi järjestösihteeri Katja Laitilan.

Toimikuntien puheenjohtajat ja toimikuntien sekä työryhmien kokoonpanot vuodelle 2021 löytyvät https://www.palveluskoiraliitto.fi/palveluskoiraliitto/organisaatio/toimikunnat.html

SPKL:n kevätkokous ja syyskokous
Kevätkokous lauantaina 17.4.
Syyskokous lauantaina 13.11.

Matkustusohje vuodelle 2021
Matkustusohjeeseen on päivitetty km-korvaus ja päivärahat vuodelle 2021 verohallinnon päätöksen mukaan verovapaista matkakustannuksista.
Matkustusohjeeseen on lisätty kohta: Ohje kokeiden, kilpailujen, testien ja kuvausten tuomareille sekä kurssien vetäjille maksettavista korvauksista. Ohjeeseen on kirjattuna seuraava teksti: Järjestäjän on sovittava tuomareille ja kurssien vetäjille maksettavista korvauksista etukäteen. Korvaus voi olla oman auton käytöstä enintään verottajan hyväksymä korkein veroton kilometrikorvaus ja päiväraha. Tuomari tai kurssinjohtaja täyttää matkalaskulomakkeen ja antaa sen yhdistyksen rahastonhoitajalle toimitettavaksi.
Matkustusohje löytyy
https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/spkl-tiedostot/spkl_matkustusohje_2021.pdf

Joukkueenjohtajaohje
Joukkueenjohtajaohjeen osalta hallitus päätti, että ohje on voimassa toistaiseksi.
Joukkueenjohtajaohjeeseen lisättiin maininta, että NOM-kilpailuissa ei makseta maalimiehen kuluja.
Joukkueenjohtajaohje löytyy
https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/spkl_joukkueenjohtajaohje_2021.pdf

SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje vuodelle 2021
SM-kilpailujen yleiseen järjestämisohjeeseen päivitettiin seuraavat lisäykset (lisäykset kursiivilla): Palveluskoiraliitto maksaa tuomareiden ja kilpailuavustajien matkat, päivärahat ja majoitukset. Kilpailun järjestäjän tulee hyväksyttää majoitusvaihtoehdot Palveluskoiraliiton hallituksella.
Ohje on voimassa toistaiseksi.
SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje löytyy
https://www.virkku.net//index.cfm?frwd=Yes&template=dynamic.cfm&sivuId=3
kohdasta ”SM-kilpailujen yleinen järjestämisohje”.

Edustusjoukkuesopimus vuodelle 2021 ja edustusjoukkueiden matka-avustukset vuodelle 2021 sekä edustusjoukkueasut 2021
Edustusjoukkuesopimukseen on päivitetty liiton yhteistyösopimuksia koskevat asiat.
Päätettiin vuoden 2021 edustusjoukkueiden matka-avustuksista. 
Edustusjoukkueiden joukkueenjohtajan osalta hallitus hyväksyy joukkueenjohtajien matkasuunnitelmat ja kustannusarviot erikseen budjetin puitteissa. Edustusjoukkueella tulee olla joukkueenjohtaja. Joukkueen jäsen ei pääsääntöisesti voi toimia joukkueenjohtajana. Hallitus voi poiketa tästä päätöksestä.

Osallistumisvaatimukset vuoden 2021 IGP SM-kilpailuihin
Vuoden 2021 IGP SM-kilpailuihin osallistumisvaatimukset ovat samat kuin vuonna 2020;
- vähintään kaksi IGP3-koulutustunnusta (ei 1-tulosvaatimusta). Tulosten on oltava saavutettu 1.8.2018 jälkeen.

Osallistumisvaatimukset vuoden 2021 PK SM-kilpailuihin
Vuoden 2021 PK SM-kilpailuihin osallistumisvaatimukset ovat samat kuin vuonna 2020;
- PAJÄ, PAHA, PAEK: kaksi koulutustunnusta 3-luokasta, tulosten tulee olla suoritettu 20.7.2018 jälkeen
- PAVI yksi koulutustunnus 3-luokasta
- PAOP: joilla on osallistumisoikeus jo käyttö- tai kilpailuluokkaan

TOKO SM-kilpailun, 10.-11.7.2021 Mikkeli, tuomarilista
TOKOn SM 2021-kilpailun tuomarilistalle on tullut muutoksia:
Ralf Björklund ja Carina Savander-Ranne arvostelevat vain lauantaina, Kaisa Poutanen toimii varalla olevana tuomarina ja arvostelevaksi tuomariksi kutsutaan Piritta Pärssinen.
Finaalituomarina toimivat Tommi Varis ja Piritta Pärssinen.

Koearvostelulupa - koiratanssi
Saila Rappumäelle myönnettiin lupa suorittaa koiratanssin koearvosteluja.

Koiratanssin SM-kilpailut 2021
Hallitus päätti, että koiratanssin SM-kilpailut 2021 myönnetään Tahtitassut ry:n järjestettäväksi 14.3.2021, jos koronatilanne sallii kilpailujen järjestämisen.

IGP SM 2021 kilpailun kilpailuavustajat
IGP SM 2021 kilpailuavustajiksi valittiin Janar Klementti Virosta ja Toni Mäki-Latikka.

Kokeiden, kilpailujen, luonnetestien ja MH-luonnekuvauksien järjestäminen 1.1.2021 alkaen
Hallitus päätti, että Palveluskoiraliiton hallinnoimia kokeita, kilpailuja, luonnetestejä ja MH-luonnekuvauksia ja kursseja ei saa järjestää ajalla 1.-31.1.2021.
Verkko- ja etäkursseja saa järjestää myös 1.-31.1.2021.

Lyhennetty anomisaika kokeille, kilpailuille, luonnetesteille ja MH-luonnekuvauksille
Kennelliiton hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.12.2020, että koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia kursseja, kokeita, kilpailuja ja testejä voi anoa lyhennetyllä, kahden viikon anomisajalla 30.6.2021 asti.
Palveluskoiraliitto on tiedottanut 11.12.2020, että kaikkia Suomen Palveluskoiraliiton hallinnoimia kokeita, kilpailuja, testejä ja kuvauksia voidaan koronapandemiasta seuranneista olosuhteista johtuen anoa lyhennetyllä anomisajalla. 1.1.2021-30.6.2021 aikavälillä anomisaika on kaksi viikkoa (14 päivää).
Poikkeuksellinen anomisaika koskee myös yli 10 koiran rajoituksella rajoitettavia kokeita, kilpailuja, testejä ja kuvauksia.
Lyhennetty anomisaika koskee myös Palveluskoiraliitolta anottavien kurssien kurssianomuksia.

Koronapandemia rajoittaa Kennelliiton tapahtumia ja toimintaa myös kevätkaudella 2021
Kennelliitto on 11.12.2020 tiedottanut, että Kennelliiton hallitus on päättänyt kokouksessaan10.12.2020 perua kaikki liiton omat tammi-maaliskuun 2021 tapahtumat, mukaan lukien vuoden 2020 Voittaja-näyttelyn ja Koiramessut. Päätös ei koske kennelpiirien, rotujärjestöjen ja muiden jäsenyhdistysten tilaisuuksia, vaan nämä päättävät itse, miten toimivat viranomaisten linjausten puitteissa.

Koetoimihenkilöiden sekä kokeisiin ja kilpailuihin osallistuvien vakuutukset
Palveluskoiraliitto on vakuuttanut toimihenkilöt ja kokeisiin ja kilpailuihin osallistuvat koiranohjaajat.

Palveluskoirat-lehti
Palveluskoirat-lehden painatuksesta ja postituksesta vuonna 2021 vastaa Savion Kirjapaino Oy.

Vuoden 2022 Palveluskoiratapahtuma
Palveluskoiratapahtuma, palveluskoirien erikoisnäyttely, vuodelle 2022 on hyväksytty järjestettäväksi.

Koulutukset

Palveluskoirakokeiden tuomarijatkokoulutukset
Palveluskoirakokeiden tuomarijatkokoulutukset järjestetään 16.1. etäkoulutuksena Teamsin välityksellä ja 13.3. Laukaalla. Myös 13.3. koulutukseen on mahdollista osallistua etänä Teamsin välityksellä.

MH-luonnekuvaajien ja -testinohjaajien jatkokoulutus järjestetään etäkoulutuksena Teamsin välityksellä 13.2.

Luonnetestituomareiden jatkokoulutus järjestetään etäkoulutuksena Teamsin välityksellä 14.2.

Ylituomarikurssi 1, verkkokurssi 22.1.-28.2.2021: Kurssi peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Kilpailukielto
Collie Ruffenuff Ringaround The Rosie, FI42821/13, asetetaan yhden vuoden kilpailukieltoon 13.9.2021 asti kaikissa Palveluskoiraliiton hallinnoimissa koe- ja kilpailulajeissa.

PELASTUSKOIRATOIMINTA

Kansallisen pelastuskoirakokeen (PEKO-T) tuomareiden jatkokoulutuspäivä 2021
PEKO-T kokeen tuomareiden jatkokoulutuspäivä järjestetään Teams-koulutuksena sunnuntaina 21.2. klo 10.00 alkaen.

Kansallisten pelastuskoirakokeiden (PEKO-T) järjestäminen vuonna 2021
PEKO-T kokeita voidaan järjestää 21.2.2021 järjestetyn tuomareiden jatkokoulutustilaisuuden jälkeen uuden hyväksytyn koeohjeen mukaisesti.

Apuohjaajakoulutus ja pelastuskoiraohjaajan perustaidot 12.1.2021 Lapua
Lapuan Koiraharrastajat ry järjestää apuohjaajakoulutus ja pelastuskoiraohjaajan perustaidot - kurssin 12.1., käytännön harjoitukset 23.1.2021.

Meri- ja järvipelastusnäyttökokeen järjestäminen
MEPE-näyttökokeen vastaanottajien koulutusta suunnitellaan ja koulutukselle selvitellään sopivaa ajankohtaa.

Joukkuekatselmus 2021
Hallitus myönsi vuoden 2021 pelastuskoirien joukkuekatselmuksen Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry:n järjestettäväksi.

STEA-avustus 2021
Suomen Palveluskoiraliitto on hakenut STEA:lta pelastuskoiratoimintaan kohdennettu avustusta vuodelle 2021.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO