Kansallinen pelastusrauniokoeohje voimassa toistaiseksi

27.03.2019 ǀ SPKL


Kansallisen pelastusrauniokokeen (PERA) nykyisen koeohjeen voimassaoloa on jatkettu, ja se on voimassa toistaiseksi. Voimassaolo tarkistetaan vuosittain.
Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset voivat anoa PERA-kokeita Virkussa ohjeiden mukaisesti.

Vuonna 2019 kansallisten PERA-kokeiden osalta noudatetaan seuraavia käytäntöjä:
- Kokeesta ei makseta häntärahaa
- Kokeen järjestäjä maksaa koetuomarin kulut
- Järjestäjä voi periä kokeesta osallistumismaksun.

Neuvottelut sisäministeriön pelastusosaston kanssa, vapaaehtoisten koirakoiden käytöstä sortumaonnettomuuksissa ja poikkeusoloissa, on käynnistetty vuoden 2018 joulukuussa.

Alustavasti on koottu työryhmä valmistelemaan esitystä rauniotoiminnan jatkumisesta ja uudistuvasta koulutus- ja koejärjestelmästä. Kansallisen PERA-kokeen tulevaisuus riippuu sisäministeriön pelastusosaston tekemistä päätöksistä, vapaaehtoisen koetoiminnan tarpeellisuudesta poikkeusolojen varautumissuunnitelmissa. Pelastuslakia uudistetaan lähivuosina ja lain uudistuksen yhteydessä voi tulla vaikutuksia poikkeusolojen varautumissuunnitelmiin.

Myös IPO-R rauniokokeita (RH-T) voidaan järjestää voimassaolevien IPO-R koeohjeiden mukaisesti. IPO-R koeohje on uudistunut vuoden 2019 alussa.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO