KILPAILUOIKEUDEN OMAAVAT RODUT

Päivitetyn rotulistan löydät Virkku.netistä

Kilpailuoikeuksien myöntämisen edellytykset

Kilpailuoikeutta anottaessa rodun tulee täyttää seuraavat ehdot:
Kilpailuoikeutta anovan rodun rotuyhdistyksen tai rotujärjestön tulee olla Palveluskoiraliiton jäsen tai sen
tulee liittyä Palveluskoiraliiton jäseneksi heti, kun rotu on saanut palveluskoirakoeoikeuden.

  • Rodun tulee olla fyysisiltä ominaisuuksiltaan sellainen, että se vaivattomasti pystyy suoriutumaan palveluskoirakokeiden 3-luokan vaatimuksista.
  • Viimeisen kahden kalenterivuoden aikana vähintään viiden kyseisen rotuisen koiran tulee olla suorittanut käyttäytymiskoe hyväksytysti.
  • Rodun rotuyhdistyksen/rotujärjestön tulee yleiskokouksessaan tehdä päätös kilpailuoikeuksien anomisesta.
  • Rodun käyttövalionarvo määräytyy Suomen Kennelliiton valionarvosääntöjen mukaisesti.
  • Rodulle kerran myönnetyt palveluskoiraoikeudet pysyvät voimassa riippumatta rodun osallistujamääristä palveluskoirakokeissa.

Koe- ja kilpailuoikeuksien menettäminen ja niiden palauttaminen

Mikäli palveluskoirakoeoikeuden omaavan rodun rotuyhdistys tai rotujärjestö eroaa Palveluskoiraliiton
jäsenyydestä, rotu menettää palveluskoirakoeoikeutensa.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO