Yleistä suojelukoelajeista

Suojelukoelajit, IGP ja Mondioring, ovat kansainvälisiä suojelukoirakoelajeja, joissa kilpaillaan ympäri maailmaa samoilla FCI:n (Fédération Cynologique Internationale) säännöillä. Lajit ovat useissa maissa ainoita palveluskoiralajeja erikoisjäljen ja pelastuskoirakoelajien lisäksi. Lajit ovat alun perin muovautuneet viime vuosisadan aikana sota- ja poliisikoirien koulutustasoa mittaavista testeistä ja käyttökoirien jalostustarkoitukseen kehitetyistä kokeista.

Suojelukoira tarkoittaa terminä yleisesti kokeita ja kilpailuja varten koulutettua koiraa. Suojelukokeiden historiasta siis löytyy liityntäkohta koiran kouluttamiseen ihmisen suojaksi ja se voi edelleen aiheuttaa väärinkäsityksiä eri asiayhteyksissä. Nykyaikana Suomessa varsinaiset suojelukoelajit ovat kuitenkin eriytyneet edellä mainituista täysipainoisiksi koiraurheilulajeiksi.

Käyttäytymiskoe
Suojelukoirien yhteiskuntakelpoisuus mitataan ja taataan käyttäytymiskokeessa (ns. BH-koe), joka on pakollinen kaikille koirille ennen kuin ne voivat osallistua palvelus- tai pelastuskoirakoirakokeeseen. Käyttäytymiskokeessa koiran yhteiskuntakelpoisuus todetaan koko koetapahtuman ajan koiraa tarkkailemalla. Kokeeseen kuuluu luoksepäästävyyden tarkastaminen, tottelevaisuusosa varmistamaan koiran olevan ohjaajansa hallittavissa sekä kaupunkiosuus, jossa varmistetaan koiran hyvä käytös lukuisissa erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi henkilöryhmissä sekä juoksijoita, pyöräilijöitä ja toisia koiria kohdattaessa. Jos koira ei osaa kaikissa näissä tilanteissa käyttäytyä säyseästi ja neutraalisti, se ei voi osallistua palvelus- tai pelastuskoirakokeisiin.

Kaikissa palveluskoirakokeissa olennainen osa koiran suorituksen arviointia on luoksepäästävyyden arviointi. Tuomari arvioi koiran luoksepäästävyyttä jo koirien tarkastusvaiheessa ennen varsinaista koesuoritusta. Koirien tarkastuksessa tuomari lukee koiran mikrosirun ja samanaikaisesti tarkkailee koiran suhtautumista ja käyttäytymistä vieraan ihmisen läheisyydessä ja käsittelyssä. Luoksepäästävyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa koiran arkuuteen tai pelokkuuteen, joka ilmetessään estää koiran osallistumisen varsinaiseen koesuoritukseen. Luoksepäästävyyttä arvioidaan myös koko kokeen ajan ja sen perusteella koiran suoritus voidaan hylätä. Hylätylle koiralle voidaan antaa kilpailukielto ja/tai se voidaan määrätä suorittamaan BH-koe uudelleen ennen kuin se voi uudestaan osallistua muihin kokeisiin.

Suomessa IGP- ja Mondioring -kokeisiin voivat osallistua palveluskoirakoeoikeudet omaavat rodut suoritettuaan BH-kokeen hyväksytysti. Alaikäraja on IGP:ssä 18 kk ja Mondioringissä12 kk.

Jalostuksellisesta näkökulmasta kokeiden ja kilpailujen tulee palvella kahta tarkoitusta: 1. osoittaa koirien soveltuvuus käyttötarkoitukseensa ja 2. varmistaa koirien terveyden ja suorituskyvyn säilyminen tai parantuminen.

Suojelukoe (FCI-PASU), koulutustunnus FCI-IGP1-3

Suomessa on käytössä kansainvälinen suojelukoe, IGP, joka käsittää jäljestämis-, tottelevaisuus- ja suojeluosuudet. Suojelukoe edellyttää koiralta hyvän fyysisen terveyden ja kestävyyden lisäksi erinomaista taistelutahtoa, puolustushalua ja hyvää hermorakennetta. Kokonaisuutena laji antaa hyvän kuvan koiran ominaisuuksista ja koulutettavuudesta.

Jäljestäminen (A-osa)
Jäljestäminen tapahtuu useimmiten pellolla, jolloin myös yleisöllä on mainio tilaisuus seurata koiran työskentelyä koko sen suorituksen ajan. Jälki on luokasta riippuen 300 - 600 askeleen mittainen ja 20 - 60 minuuttia vanha. Jäljellä on kolme käyttöesinettä, jotka koiran tulee ilmaista. Tuomari arvostelee erityisesti jäljellä pysymisen ja sen, miten tarkasti koira käyttää hajuaistiaan.

Tottelevaisuus (B-osa)
Tottelevaisuusosuudessa koirakko suorittaa säännöissä määrätyn kaavion sekä luokkakohtaiset liikkeet. Tuomari arvostelee suorituksessa yleisvaikutelmaa (itseluottamus, iloinen ja halukas työskentely, keskittyneisyys/tarkkaavaisuus, koiran ja ohjaajan välinen harmonia) sekä teknistä suorittamista (asento, työskentelyhalu/toteutus). Kaikkien liikkeiden arvostelussa kiinnitetään huomiota koiran antamaan yleisvaikutelmaan alkaen perusasennosta ja päättyen liikkeen lopetukseen.

Suojelu (C-osa)
Koiran kouluttaminen kokeen suojeluosuuteen on pitkäjänteistä ja paljon aikaa vievää aktiivista harjoittelua. Lisäksi se vaatii avustajaksi ammattitaitoisen maalimiehen. Harjoituksissa ja kokeissa avustaja käyttää suojahaalaria ja vahvasti topattua hihaa, johon koira kohdistaa torjuntansa. Avustajalla on pehmustettu patukka, joka ei vahingoita koiraa, ja jolla hän kohdistaa koiraan uhkaa mitatakseen sen henkistä rohkeutta.

Suojeluosuudessa koiralta vaaditaan mm. erinomaista tottelevaisuutta, voimakasta puruotetta, itsevarmuutta avustajan hyökätessä koiraa kohti, välitöntä irrottamista ohjaajan käskystä sekä varmaa ja haastavaa vartiointia liikkumattoman avustajan edessä. Koira ei saa kokeessa koskaan kohdistaa hyökkäystä liikkumattomaan avustajaan, eikä se saa purra muualle kuin suojahihaan. Jos koira puree muualle kuin suojahihaan, sen koesuoritus hylätään välittömästi.

Suojeluosuus tapahtuu kentällä, jossa on kuusi piiloa. Koira kiertää piilot ohjaajan käskyjen mukaan. Kun koira löytää avustajan viimeisestä piilosta, sen on välittömästi aloitettava intensiivinen vartiointi ja haukuttava tauotta. Koiran on torjuttava avustajan hyökkäykset tai pakenemisyritykset puremalla suojahihaan. Kun avustaja lopettaa vastarinnan, koiran on ohjaajan komennosta irrotettava otteensa ja aloitettava tiivis vartiointi. Mikäli koira ei käskystä irrota, se ei saa hyväksyttyä tulosta.

Suojelukokeeseen oikein koulutettu koira ei ole vihainen eikä vaaraksi ympäristölleen. Suojelussa koira nauttii saadessaan "taistella" avustajan kanssa. Koira kohdistaa taistelun ainoastaan suojavarusteisiin puettuun henkilöön, joka innostaa koiraa puremaan suojahihaa. Lajissa harrastamisen edellytyksiä ovat koiran tasapainoinen luonne ja ohjaajan vastuuntuntoisuus.

Mondioring (FCI-PAMR), koulutustunnus FCI-MR1-3

Mondioring on toinen FCI:n hyväksymä kansainvälinen suojelukoemuoto IGP:n ohella. Se kehitettiin 1980-luvun puolivälissä ottamalla piirteitä seuraavista lajeista: Belgian ring, Ranskan ring, KNPV, Campagne sekä saksalainen/sveitsiläinen suojelukoe. Suomessa Mondioringillä on ollut virallisen koemuodon status 1.1.2015 alkaen.

Mondioring on kilpailulaji, jossa tavoitellaan koulutustunnuksia, kuten muissakin palveluskoiralajeissa. Mondioring-lajin tai sen harrastamisen tarkoituksena ei ole kouluttaa koiraa ihmisen suojaksi missään tilanteessa tai olosuhteissa. Kyseisen lajin säännöt ja arvosteluperusteet eivät myöskään puolla sellaista tarkoitusta.

Mondioring-kokeessa koiraa testataan vaihtelevuudella ja ulkoisilla häiriötekijöillä sekä luokittain vaikeutuvalla maalimiestyöskentelyllä. Maalimiestyöskentelyllä tarkoitetaan maalimiehen harhautuksia, väistöliikkeitä sekä keholla ja apuvälineillä tuotettuja painostavia eleitä. Maalimies yrittää myös estää koiran hyökkäystä tarkoitukseen erikseen hyväksytyillä apuvälineillä. Maalimies ei missään tilanteessa saa aiheuttaa koiralle kipua tai lyödä koiraa apuvälineellä.

Mondioring-ohjelma koostuu muiden ring-lajien tapaan kolmesta osiosta: 1. tottelevaisuus, 2. hypyt ja 3. puruliikkeet. Osioihin sisältyvien harjoitusten järjestys vaihtelee kokeittain. (Lähde: Palveluskoiraliitto)

Tottelevaisuus
Tottelevaisuusosio sisältää erilaisia liikesuorituksia, joissa koira suorittaa sille annettuja tehtäviä. Tehtävistä suoriutuminen arvioidaan pistein.

Hyppyliikkeet
Hyppyliikkeissä koira ylittää määrätyllä tavalla erilaisia esteitä. Esteet on määritelty säännöissä tarkoin, ja tuomari tarkastaa esteiden turvallisuuden ennen jokaista Mondioring-koetta.

Puruliikkeet
Koiran koulutustasoa mitataan kokeessa myös ns. puruliikkeillä, joissa koira erilaisten liikesuoritusten yhteydessä puree maalimiehen ylle puettua suojapukua. Kaikissa puruliikkeissä arvioidaan myös koiran hallittavuutta.LINKKEJÄ

Säännöt ja koeohjeet löytyvät Suomen Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailujärjestelmästä (virkku.net).

Kansainvälinen käyttökoirakokeiden koeohje (voimassa 1.1.2019 alkaen)

Mondioring-koeohje (voimassa 1.1.2019 alkaen)

Suojelulisenssiohje

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO