Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

  • Henkilön on oltava Kennelliiton jäsen.
  • Ylituomariksi aikovan on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva. Hänen on ymmärrettävä, mitä Kennelliiton myöntämä ylituomarin pätevyys häneltä edellyttää kaikessa hänen kenneltoiminnassaan: koiranohjaajana, kilpailijana, arvostelevana tuomarina, kouluttajana, jne.
  • Hänellä on oltava riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet kyseiseen tehtävään.
  • Koulutukseen pyrkivä henkilö on kokenut kyseisen koemuodon vastaava koetoimitsija ja osallistunut kokeiden tai kilpailujen järjestelyihin. Hän on myös toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon parissa sekä toiminut tuloksekkaasti kilpailleena koiranohjaajana.
  • Hänen on pystyttävä kouluttamaan koetuomareita sekä koetoimihenkilöitä.
  • Rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät koe- ja kilpailumuotokohtaiset lisävaatimukset koulutusohjeissaan.
  • PK-lajeihin suuntaavilla tulee olla suoritettuna tuomariperuskurssi/t.


Ylituomarihakemus

Ylituomarihakemuksen (sininen kortti) voi pyytää Palveluskoiraliitosta osoitteesta toimisto@palveluskoiraliitto.fi. Ilmoita pyynnön ohessa postiosoite, mihin kortti lähetetään. Palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien ylituomarikoulutukseen hakeutuvat pyytävät puollon omalta yhdistykseltään ja lähettävät kortin Palveluskoiraliiton toimistoon. 

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO