Tokon kurssivaatimukset

Koulutusohjaajakurssit


Palveluskoiraliiton ns. avoimien koe- ja kilpailulajien koulutusohjaajakoulutukseen kuuluu neljä erilaista koulutusohjaajakurssia:

 • arkitottelevaisuusohjaajakoulutus (toko, rally-toko ja koiratanssi)

Erikoistumiskurssit:

 • kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakoulutus (toko)
 • rally-tokokoulutusohjaajakoulutus (rally-toko)
 • koiratanssin koulutusohjaajakoulutus (koiratanssi)

Jotta kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakurssille voi osallistua, on arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi oltava suoritettuna (tai vanha TOKO-koulutusohjaajakurssi).

Arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi

Osallistumisoikeus

 • Yhdistyksen puolto
 • Ikäraja kortin saamiselle 18 v.
 • Perustiedot koirien oppimisesta ja kouluttamisesta
 • Koiranomistajan testi -diplomi (https://www.hankikoira.fi/koiratietoa)
 • Alkutestin läpäiseminen


Kurssin kesto on 28–32 tuntia.

Suositeltava ennakkolukemisto:

 • Egtvedt & Koste: Naksutinkoulutusta koirallesi
 • Handelman: Koiran elekieli ja käyttäytyminen
 • Kaimio: Koirien käyttäytyminen
 • Pärssinen: Tottelevaisuuskoulutuksen perusteet (s. 101-140)

Halutessasi voit tutustua myös seuraaviin kirjoihin:

 • Raevaara: Koiraksi ihmiselle
 • Horowitz: Koiran silmin

Pätevöinti:

 • Kurssin suorittaminen hyväksytysti
 • 10 kerran harjoittelu

Vastaavuus vanhoihin kortteihin: TOKO-koulutusohjaajakortti.

Pätevyyden säilyttäminen

Koulutusohjaajapätevyys tulee uusia viiden vuoden välein. Tähän vaaditaan jäsenyhdistyksen puolto pätevyyden uusimisesta, puolto toimii vahvistuksena siitä, että henkilö on toiminut arkitottelevaisuuskouluttajana.

Kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi

Osallistumisoikeus

 • Yhdistyksen puolto
 • Kennelliiton jäsenyys
 • Ikäraja kortin saamiselle 18 v.
 • Voimassaoleva toko-koulutusohjaajakortti (vanha) tai arkitottelevaisuuskoulutusohjaajapätevyys tai eläintenhoitajan ammattitutkinto, eläinten kouluttamisen osaamisala
 • Tuloksekas kilpailukokemus tokosta omalla koiralla (väh. ALO1 ja todistus seuratuista AVO-, VOI-ja EVL-luokista tai kilpailukokemusta näistä luokista)
 • Kouluttajakokemusta erityyppisten rotujen kouluttamisesta


Kurssin kesto on 24 tuntia.

Suositeltava ennakkolukemisto:

 • Svartberg & Svartberg: Tavoitteena täysi 10
 • Svartberg: Kilpailemisen taito
 • Pärssinen: Tottelevaisuuskoulutuksen perusteet


Pätevöinti:

 • Kurssin suorittaminen hyväksytysti
 • 10 kerran harjoittelu

Liite hakemukseen: Kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi

Pätevyyden säilyttäminen

Koulutusohjaajapätevyys tulee uusia viiden vuoden välein. Tähän vaaditaan jäsenyhdistyksen puolto pätevyyden uusimisesta, puolto toimii vahvistuksena siitä, että henkilö on toiminut kilpailutottelevaisuuskouluttajana.

Liikkeenohjaaja

Liikkeenohjaaja toimii kokeessa tuomarin apulaisena ja kertoo kehässä kilpailijalle, mitä pitää tehdä ja missä. Liikkeenohjaaja antaa luvat liikkeiden suorittamiseen ellei säännöissä toisin sanota.

Liikkeenohjaajakurssin pääsyvaatimukset ovat:

 • Kennelliiton jäsenyys
 • Täysi-ikäisyys ( 18v.)
 • Sääntötuntemus
 • Yhdistyksen suositus
 • TOKO-koulutusohjaajapätevyys TAI
  kilpailutottelevaisuusohjaajapätevyys TAI
  palkinto/tulos tottelevaisuuskokeen avoimesta luokasta ja todistus seuratuista tottelevaisuuskokeen voittaja- ja erikoisvoittajaluokista (yhteensä vähintään 10 koesuoritusta ja vähintään kolme molemmista luokista) TAI
  kilpailukokemusta voittajaluokan kolmesta kokeesta ja todistus seuratuista erikoisvoittajaluokan kokeista (vähintään viisi koesuoritusta) TAI
  kilpailukokemusta erikoisvoittajaluokasta.


Kokeen ylituomarille ja luokan tuomarille on ilmoittauduttava kokeen alussa ja pyydettävä allekirjoitus kokeen lopussa suoritetusta seuraamisesta.

Liite hakemukseen: Toko-liikkeenohjaajakurssi
Liikkeenohjaajakurssin materiaali (PDF)

Liikkeenohjaajapätevyyden säilyttäminen

 • Liikkeenohjaajan tulee olla Kennelliiton jäsen
 • Pätevyys uusitaan viiden vuoden välein, mikäli

                       o liikkeenohjaaja on toiminut virallisen tottelevaisuuskokeen liikkeenohjaajana vähintään
                          kolme kertaa pätevyyden (viisi vuotta) voimassaoloaikana
                          JA
                        o liikkeenohjaaja on osallistunut liikkeenohjaajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään
                           kerran pätevyyden (viisi vuotta) voimassaoloaikana
                       o osa edellä mainituista velvoitteista voidaan korvata muulla aktiivisella toiminnalla,
                          kuten kilpailemalla. Tästä tehdään anomus Suomen Palveluskoiraliitolle.

TOKO-koetoimitsija

Koetoimitsijakurssin suorittanut voi toimia vastaavana koetoimitsijana TOKO-kokeessa. Henkilön tulee käydä ns. yleinen 1-osa sekä lajikohtainen eli 2-osa. Koetoimitsijaksi pätevöityy, kun molemmat osat on suoritettu. 

Pääsyvaatimukset:

 • On suorittanut kennelpiirin järjestämän koetoimitsijakurssin 1-osan
 • Yhdistyksen jäsen ja suositus kurssille
 • 18 v. ikä
 • Kennelliiton jäsen
 • Toiminut aktiivisesti lajin parissa

Koetoimitsijakurssin hyväksytysti suorittaneille myönnetään koetoimitsijapätevyys. Pätevyys merkitään Virkkuun, ja se näkyy myös Virkku-kortissa (https://www.virkku.net/kortti).

Pätevyyden säilyttäminen

Vastaavan koetoimitsijan tulee olla Kennelliiton jäsen.
Koetoimitsijapätevyys on voimassa toistaiseksi.
Mikäli jatkokoulutusta järjestetään, on vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä.

Koetoimitsijakurssin materiaali (PDF)

Ylituomarikoulutus (2-osa, lajikohtainen)

Kurssin alussa pidetään valintakoe, jossa tarkistetaan seuraavien aineistojen hallinta:

 • Ylituomarikurssi I
 • Koetoimitsijoiden ja liikkeenohjaajien aineisto
 • TOKO sääntöjen ja koeohjeiden tuntemus

Vaatimukset koulutukseen osallistuville:

 • Vähintään 18 vuoden ikä
 • Oltava yleistä luottamusta nauttiva ja luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva
 • Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään
 • Omattava hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito
 • Pystyttävä koetoimihenkilöiden koulutukseen
 • Oltava pätevöity tottelevaisuuskokeen koetoimitsija sekä toiminut aktiivisesti tottelevaisuuskokeiden koetoimitsijana
 • Oltava voimassa oleva liikkeenohjaajapätevyys ja omattava kattava kokemus liikkeenohjauksesta, myös EVL:stä
 • Oltava kilpaillut tuloksekkaasti TOKO:ssa; vähintään siirto-oikeus voittajaluokkaan (1 palkinto)
 • Oltava suorittanut Ylituomarikurssi 1:n
 • Täytettävä Kennelliiton asettamat jäsenyysvaatimukset (Kennelliiton ja Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenyys)
 • Kennelyhdistyksen, rotua harrastavan yhdistyksen tai rotujärjestön suositus, jonka tulee sisältää selvitys ehdokkaan sopivuudesta ylituomariksi ja perehtyneisyydestä tokotoimintaan.
 • Mikäli yhdistys suosittelee useampaa henkilöä tuomarikurssille, tulee puoltojärjestys mainita
 • Hakemuksen liitteeksi voi pyytää lausuntoja myös mm. kennelpiiriltä ja muilta tahoilta
 • Palveluskoiraliiton suositus. Mikäli on useampi hakija, tulee Palveluskoiraliiton laittaa hakijat puoltojärjestykseen
 • Hakijan tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus liitteineen (kopio YT1-kortista, yhdistyksen suositus, muut lausunnot sekä kopiot toimitsijakorteista).
 • Hakijan tulee laatia vapaamuotoinen hakemus, jossa kertoo mm. harrastuksistaan sekä tavoitteistaan koira- ja TOKO-harrastajana sekä muusta relevantista toiminnastaan (noin 2x A4).
 • Hakemukseen on liitettävä CV, jossa on yhteenveto toiminnasta TOKOn parissa ja em. vaatimusten              täyttymisestä.

CV:ssä tulee mainita mm.
o niiden koirien nimet ja rek. tiedot, joita on kouluttanut ja joiden kanssa on kilpailut sekä saavutukset kilpailijana,
o toiminta kouluttajana ja valmentajana sekä toiminta (aktiivisuus) koulutus- ja liikkeenohjaajana sekä koetoimitsijana
o muut mahdolliset ansiot.

Valinnassa otetaan huomioon hakijan TOKO-harrastuksen laatu ja laajuus, kilpailukokemus sekä alueellinen tuomaritarve. Kurssille hyväksytään maksimissaan 12 henkilöä.

Vaatimusten tulee olla täytetyt ennen kuin hakuaika umpeutuu.
Mikäli ylituomarikurssi 1 on suorittamatta, tulee haun yhteydessä ilmoittaa, milloin sen aikoo suorittaa. TOKO-ylituomarikurssia ei voi aloittaa, ellei täytä kaikkia vaatimuksia.

Kurssin päätteeksi on loppukoe, joka käsittää teoriaosuuden ja käytännön arvosteluosuuden. Kurssin ja loppukokeen jälkeen on harjoitusarvosteluja tottelevaisuuskokeissa, jotka suoritettuaan tulee suorittaa hyväksytysti koearvostelu tuomarikollegiolle.

Suoritettuaan TOKO:n ylituomarikurssin hyväksytysti, tulee osallistua ns. kurssinjohtajakoulutukseen ennen kuin voi toimia kurssinjohtajana virallisissa TOKOon liittyvissä kursseissa [kuten liikkeenohjaaja-, koetoimitsija- ja koulutusohjaajakurssit (arkitottelevaisuus/kilpatottelevaisuus)].

Sivua päivitetty 16.12.2022

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO