Tokon kurssivaatimukset

Koulutusohjaajakurssit


Palveluskoiraliiton ns. avoimien koe- ja kilpailulajien koulutusohjaajakoulutukseen kuuluu neljä erilaista koulutusohjaajakurssia:

 • arkitottelevaisuusohjaajakoulutus (toko, rally-toko ja koiratanssi)

Erikoistumiskurssit:

 • kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakoulutus (toko)
 • rally-tokokoulutusohjaajakoulutus (rally-toko)
 • koiratanssin koulutusohjaajakoulutus (koiratanssi)

Jotta kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakurssille voi osallistua, on arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi oltava suoritettuna (tai vanha TOKO-koulutusohjaajakurssi).

Arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi

Osallistumisoikeus

 • Yhdistyksen puolto
 • Ikäraja kortin saamiselle 18 v.
 • Perustiedot koirien oppimisesta ja kouluttamisesta
 • Koiranomistajan testi -diplomi (https://www.hankikoira.fi/koiratietoa)
 • Alkutestin läpäiseminen


Kurssin kesto on 28–32 tuntia.

Suositeltava ennakkolukemisto:

 • Egtvedt & Koste: Naksutinkoulutusta koirallesi
 • Handelman: Koiran elekieli ja käyttäytyminen
 • Kaimio: Koirien käyttäytyminen
 • Pärssinen: Tottelevaisuuskoulutuksen perusteet (s. 101-140)

Halutessasi voit tutustua myös seuraaviin kirjoihin:

 • Raevaara: Koiraksi ihmiselle
 • Horowitz: Koiran silmin

Pätevöinti:

 • Kurssin suorittaminen hyväksytysti
 • 10 kerran harjoittelu

Vastaavuus vanhoihin kortteihin: TOKO-koulutusohjaajakortti.

Pätevyyden säilyttäminen

Koulutusohjaajakortti tulee uusia viiden vuoden välein. Tähän vaaditaan jäsenyhdistyksen vapaamuotoinen puolto kortin uusimisesta sekä vahvistus siitä, että henkilö on toiminut arkitottelevaisuuskouluttajana ja kopio kortista.

Kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi

Osallistumisoikeus

 • Yhdistyksen puolto
 • Kennelliiton jäsenyys
 • Ikäraja kortin saamiselle 18 v.
 • Voimassaoleva toko-koulutusohjaajakortti (vanha) tai arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakortti tai eläintenhoitajan ammattitutkinto, eläinten kouluttamisen osaamisala
 • Tuloksekas kilpailukokemus tokosta omalla koiralla (väh. ALO1 ja todistus seuratuista AVO-, VOI-ja EVL-luokista tai kilpailukokemusta näistä luokista)
 • Kouluttajakokemusta erityyppisten rotujen kouluttamisesta


Kurssin kesto on 24 tuntia.

Suositeltava ennakkolukemisto:

 • Svartberg & Svartberg: Tavoitteena täysi 10
 • Svartberg: Kilpailemisen taito
 • Pärssinen: Tottelevaisuuskoulutuksen perusteet


Pätevöinti:

 • Kurssin suorittaminen hyväksytysti
 • 10 kerran harjoittelu

Liite hakemukseen: Kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi

Liikkeenohjaaja

Liikkeenohjaaja toimii kokeessa tuomarin apulaisena ja kertoo kehässä kilpailijalle, mitä pitää tehdä ja missä. Liikkeenohjaaja antaa luvat liikkeiden suorittamiseen ellei säännöissä toisin sanota.

Liikkeenohjaajakurssin pääsyvaatimukset ovat:

 • Kennelliiton jäsenyys
 • Täysi-ikäisyys ( 18v.)
 • Sääntötuntemus
 • Yhdistyksen suositus
 • TOKO-koulutusohjaajapätevyys TAI
  kilpailutottelevaisuusohjaajapätevyys TAI
  palkinto/tulos tottelevaisuuskokeen avoimesta luokasta ja todistus seuratuista tottelevaisuuskokeen voittaja- ja erikoisvoittajaluokista (yhteensä vähintään 10 koesuoritusta ja vähintään kolme molemmista luokista) TAI
  kilpailukokemusta voittajaluokan kolmesta kokeesta ja todistus seuratuista erikoisvoittajaluokan kokeista (vähintään viisi koesuoritusta) TAI
  kilpailukokemusta erikoisvoittajaluokasta.


Kokeen ylituomarille ja luokan tuomarille on ilmoittauduttava kokeen alussa ja pyydettävä allekirjoitus kokeen lopussa suoritetusta seuraamisesta.

Liite hakemukseen: Toko-liikkeenohjaajakurssi
Liikkeenohjaajakurssin materiaali (PDF)

Liikkeenohjaajapätevyyden säilyttäminen

 • Liikkeenohjaajan tulee olla Kennelliiton jäsen
 • Kortti uusitaan viiden vuoden välein, mikäli
  • liikkeenohjaaja on toiminut virallisen tottelevaisuuskokeen liikkeenohjaajana vähintään kolme kertaa kortin voimassaoloaikana ja liikkeenohjaaja on osallistunut liikkeenohjaajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään kerran
  • osa edellä mainituista velvoitteista voidaan korvata muulla aktiivisella toiminnalla, kuten kilpailemalla. Tästä tehdään anomus Suomen Palveluskoiraliitolle.

TOKO-koetoimitsija

Koetoimitsijakurssin suorittanut voi toimia vastaavana koetoimitsijana TOKO-kokeessa. Henkilön tulee käydä ns. yleinen 1-osa sekä lajikohtainen eli 2-osa. Koetoimitsijaksi pätevöityy, kun molemmat osat on suoritettu. Koetoimitsijakortti on voimassa 5 vuotta ja se uusitaan yhdistyksen esityksestä.

Suomen Palveluskoiraliitto pitää rekisteriä kurssin suorittaneista koetoimitsijoista.

Pääsyvaatimukset:

 • On suorittanut kennelpiirin järjestämän koetoimitsijakurssin 1-osan
 • Yhdistyksen jäsen ja suositus kurssille
 • 18 v. ikä
 • Kennelliiton jäsen
 • Toiminut aktiivisesti lajin parissa

Pätevyyden säilyttäminen

Vastaavan koetoimitsijan tulee olla Kennelliiton jäsen. Pätevyys on voimassa toistaiseksi. Mikäli jatkokoulutusta järjestetään, on vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä.

Koetoimitsijakurssin materiaali (PDF)

Ylituomarikoulutus (2-osa, lajikohtainen)

Kurssin alussa pidetään valintakoe, jossa tarkistetaan seuraavien aineistojen hallinta:

 • Ylituomarikurssi I
 • Koetoimitsijoiden ja liikkeenohjaajien aineisto
 • TOKO sääntöjen ja koeohjeiden tuntemus

Vaatimukset koulutukseen osallistuville

 • Vähintään 18 vuoden ikä
 • Oltava yleistä luottamusta nauttiva ja luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva
 • Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään
 • Oltava toiminut aktiivisesti harrastamansa kilpailumuodon koetoimitsijana
 • Oltava kilpaillut tuloksekkaasti TOKO:ssa; vähintään tulos avoimesta luokasta
 • Oltava voimassa oleva liikkeenohjaajapätevyys ja omattava kattava kokemus liikkeenohjauksesta, myös EVL:stä
 • Oltava koulutusohjaajakoulutus ja kokemusta koulutusohjaajana toimimisesta, myös EVL:ssä
 • Omattava hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito
 • Pystyttävä koetoimihenkilöiden koulutukseen
 • Täytettävä Kennelliiton asettamat jäsenyysvaatimukset (Kennelliiton ja Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenyys)
 • Kennelyhdistyksen, rotua harrastavan yhdistyksen tai rotujärjestön suositus, jonka tulee sisältää selvitys ehdokkaan sopivuudesta ja perehtyneisyydestä tokotoimintaan.
 • Mikäli yhdistys suosittelee useampaa henkilöä tuomarikurssille, tulee puoltojärjestys mainita.
 • Palveluskoiraliiton suositus. Mikäli on useampi hakija, tulee Palveluskoiraliiton laittaa hakijat puoltojärjestykseen

Lisäksi seuraavat vaatimukset:

 • On pätevöity tottelevaisuuskoulutusohjaaja sekä toiminut koulutusohjaajana
 • On pätevöity liikkeenohjaaja sekä toiminut liikkeenohjaajana
 • On pätevöity tottelevaisuuskokeen koetoimitsija sekä toiminut koetoimitsijana
 • On suorittanut Ylituomarikurssi 1:n.
 • Hakijan tulee laatia vapaamuotoinen hakemus, jossa kertoo mm. harrastuksistaan sekä tavoitteistaan koira- ja TOKO-harrastajana sekä muusta relevantista toiminnastaan (1-2 A4).
 • Hakemukseen on liitettävä CV, jossa on yhteenveto toiminnasta TOKOn parissa ja em. vaatimusten täyttymisestä. CV:ssä tulee mainita mm. niiden koirien nimet ja rek. tiedot, joita on kouluttanut ja joiden kanssa on kilpailut sekä saavutukset kilpailijana ja kouluttajana sekä toiminta (aktiivisuus) koulutus- ja liikkeenohjaajana sekä koetoimitsijana.
 • Valinnassa otetaan huomioon hakijan TOKO-harrastuksen laatu ja laajuus, kilpailukokemus sekä alueellinen tuomaritarve. Kurssille hyväksytään maksimissaan 12 henkilöä. Mikäli ylituomarikurssi 1 on suorittamatta, tulee haun yhteydessä ilmoittaa, milloin sen aikoo suorittaa. TOKO-ylituomarikurssia ei voi aloittaa, ellei täytä kaikkia vaatimuksia.
 • Hakijan tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus liitteineen (kopio YT1-kortista, yhdistyksen suositus sekä kopiot toimitsijakorteista).
 • Vaatimusten tulee olla täytetyt ennen kuin hakuaika umpeutuu.
 • Hyväksytysti suoritettu loppukoe (teoriaosuus ja käytännön arvosteluosuus)
 • Suoritettuaan ylituomarikoulutuksen hyväksytysti, tulee osallistua ns. kurssinjohtajakoulutukseen ennenkuin voi olla kurssinjohtajana virallisissa TOKOon liittyvissä kursseissa (kuten liikkeenohjaaja-, koetoimitsija- ja koulutusohjaajakurssit (arkitottelevaisuus/kilpatottelevaisuus)).

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Agria
Back on Track
Showlink
Ray
Skl
IRO