Rally-tokon kurssivaatimukset

Koulutusohjaajakurssit

Palveluskoiraliiton ns. avoimien koe- ja kilpailulajien koulutusohjaajakoulutukseen kuuluu neljä erilaista koulutusohjaajakurssia:

 • arkitottelevaisuusohjaajakoulutus (toko, rally-toko ja koiratanssi)


Erikoistumiskurssit:

 • kilpailutottelevaisuuskoulutusohjaajakoulutus (toko)
 • rally-tokokoulutusohjaajakoulutus (rally-toko)
 • koiratanssin koulutusohjaajakoulutus (koiratanssi)


Jotta rally-tokokoulutusohjaajakurssille voi osallistua, on arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi oltava suoritettuna (tai vanha TOKO-koulutusohjaajakurssi).

Arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakurssi

Osallistumisoikeus

 • Yhdistyksen puolto
 • Ikäraja kortin saamiselle 18 v.
 • Perustiedot koirien oppimisesta ja kouluttamisesta
 • Koiranomistajan testi -diplomi (https://www.hankikoira.fi/koiratietoa)
 • Alkutestin läpäiseminen


Kurssin kesto on 28–32 tuntia.

Suositeltava ennakkolukemisto:

 • Egtvedt & Koste: Naksutinkoulutusta koirallesi
 • Handelman: Koiran elekieli ja käyttäytyminen
 • Kaimio: Koirien käyttäytyminen
 • Pärssinen: Tottelevaisuuskoulutuksen perusteet (s. 101-140)


Halutessasi voit tutustua myös seuraaviin kirjoihin:

 • Raevaara: Koiraksi ihmiselle
 • Horowitz: Koiran silmin


Pätevöinti:

 • Kurssin suorittaminen hyväksytysti
 • 10 kerran harjoittelu


Vastaavuus vanhoihin kortteihin: TOKO-koulutusohjaajakortti.

Pätevyyden säilyttäminen

Koulutusohjaajapätevyys tulee uusia viiden vuoden välein. Tähän vaaditaan jäsenyhdistyksen puolto pätevyyden uusimisesta, puolto toimii vahvistuksena siitä, että henkilö on toiminut arkitottelevaisuuskouluttajana.

Rally-tokokoulutusohjaajakurssi

Osallistumisoikeus:

 • Yhdistyksen puolto
 • Kennelliiton jäsenyys
 • Ikäraja kortin saamiselle 18 v.
 • Voimassaoleva arkitottelevaisuuskoulutusohjaajakortti tai eläinhoitajan ammattitutkinto, eläinten kouluttamisen osaamisala
 • Tuloksekas kilpailukokemus rally-tokosta omalla koiralla (väh. hyväksytty tulos alokasluokasta ja todistus seuratuista AVO-, VOI- ja MES-luokista tai kilpailukokemusta näistä luokista)
 • Kouluttajakokemusta erityyppisten rotujen kouluttamisesta

Kurssin kesto on 24 tuntia.

Huomioitavaa:

Jos kurssilaisella ei ole kilpailukokemusta AVO-, VOI- ja MES-luokista, rally-tokokoulutusohjaajakurssin suorittamiseksi, vaaditaan todistus seuratuista virallisista rally-tokokilpailuista. (Rally-tokokilpailuiksi tässä kohdassa ei lueta mölli-kilpailuja.) Todistus voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä ilmenee

 • käyttötarkoitus ("todistus seuratuista rally-tokokilpailuista")
 • mitä kilpailuluokkaa / kilpailuluokkia todistus koskee
 • suorituksen aika ja paikka.


Kurssilainen tuo todistuspohjan kilpailupaikalle. Kurssilaisen tulee ilmoittautua kilpailupaikalla tuomarille ennen luokan alkamista. Tuomari voi ohjeistaa kurssilaisen esimerkiksi kilpailuradalle ajanottotehtäviin, tai muutoin varmistaa, että henkilö on koko luokan ajan aktiivisesti seuraamassa kilpailua. Tuomari allekirjoittaa todistuksen kilpailun päätyttyä. Kurssilainen toimittaa todistuksen rally-tokokoulutusohjaajakurssin järjestäjälle sovitulla tavalla. Todistusta ei voi kirjoittaa jälkikäteen.

Rally-tokokoulutusohjaajakurssiin liittyvät harjoittelut voi vastaanottaa ja valvoa ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja tai virallisen rally-tokokoulutusohjaajakortin omaava henkilö. Harjoittelut voi suorittaa joko yhdistyksessä tai yrityksessä, kunhan edellinen ehto täyttyy. Harjoitteluja tulee tehdä 10 kappaletta.

Liite hakemukseen: Rally-tokokoulutusohjaajakurssi

Pätevyyden säilyttäminen

Koulutusohjaajapätevyys tulee uusia viiden vuoden välein. Tähän vaaditaan jäsenyhdistyksen puolto pätevyyden uusimisesta, puolto toimii vahvistuksena siitä, että henkilö on toiminut rally-tokokouluttajana.

Rally-tokokoetoimitsija (2-osa, lajikohtainen)

Koetoimitsijakurssin suorittanut voi toimia vastaavana koetoimitsijana rally-tokokilpailussa. Henkilön tulee käydä koetoimitsijakurssin ns. yleinen 1-osa sekä lajikohtainen eli 2-osa. Koetoimitsijaksi pätevöityy, kun molemmat osat on suoritettu. 

Pääsyvaatimukset:

 • todistus suoritetusta koetoimitsija 1 -kurssista
 • Yhdistyksen jäsen ja suositus kurssille
 • 18 vuoden ikä
 • Kennelliiton jäsen
 • Toiminut aktiivisesti lajin parissa


Pätevyyden säilyttäminen

Vastaavan koetoimitsijan tulee olla Kennelliiton jäsen.
Koetoimitsijapätevyys on voimassa toistaiseksi.
Mikäli jatkokoulutusta järjestetään, on vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä.

Ylituomarikoulutus (2-osa, lajikohtainen)

Vaatimukset koulutukseen osallistuville

 • täytettävä Kennelliiton asettamat jäsenyysvaatimukset (Kennelliiton ja Kennelliiton jäsenyhdistyksen jäsenyys)
 • vähintään 18 vuoden ikä
 • Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus
 • suorittanut ylituomarikurssi 1:n
 • kokenut, pätevöity rally-tokon koetoimitsija
 • on toiminut rally-tokon koulutusohjaajana (pätevöity rally-tokon koulutusohjaaja)
 • on osallistunut aktiivisesti kilpailujen järjestelyihin toimien vastaavana koetoimitsijana, pisteenlaskussa sekä tuomarin sihteerinä
 • on kilpaillut itse tuloksekkaasti rally-tokossa, jossa tulos MES-luokassa
 • yleistä luottamusta nauttiva, luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta ylituomarin tehtävään sopiva
 • riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet tuomarintehtävään
 • hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito
 • on kykeneväinen tuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen


Valinnassa otetaan huomioon hakijan rally-tokoharrastuksen laatu ja laajuus, kilpailukokemus, alueellinen tuomaritarve sekä muut vaatimuksiin liittyvät seikat. Mikäli yhdistys suosittelee useampaa henkilöä tuomarikurssille, tulee puoltojärjestys mainita.

Hakijan tulee täyttää vapaamuotoinen hakemus liitteineen (kopio YT1-kortista, harrastus-cv, koirayhdistyksen suositus, Palveluskoiraliiton puolto sekä kopiot toimitsija- ja koulutusohjaajakorteista). Vaatimusten tulee olla täytetyt ennen kuin hakuaika umpeutuu.

Sivua päivitetty 13.12.2022

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO