Palveluskoirakokeiden kurssivaatimukset

Koirankouluttajakurssi

Koirankouluttajakurssi on koulutusohjaajakurssin 1-osa.
Kurssille voivat osallistua kaikki koiran koulutustoiminnasta kiinnostuneet henkilöt, heille ei ole mitään jäsenyys- tai harrastusvaatimuksia.
Kurssilla käsitellään teoriassa mm. seuraavia asioita:

 • koiran fyysiset ominaisuudet
 • luonne ja käyttäytyminen
 • koiran oppimisteoria
 • koiran kotikasvatus ja koulutus
 • palvelus- ja pelastuskoirakoelajit
 • koekäytäntö
 • kennelorganisaatio


Kurssin kesto: noin 6 tuntia.
Kursseille ei ole osallistujarajoitusta.

Koulutusohjaajakurssi 2-osa

Kurssille osallistuva

 • on osallistunut koirankouluttajakurssille
 • on täyttänyt 16 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on itse kouluttamallaan koiralla osallistunut palvelus- tai pelastuskoirakokeen 1- tai A-luokkaan ja saavuttanut siinä hyväksytyn tuloksen
 • on ominaisuuksiltaan koulutusohjaajaksi sopiva, ja Palveluskoiraliiton jäsenyhdistys puoltaa ko. henkilöä koulutusohjaajakurssille


Kurssin kesto: 12 tuntia.
Koulutusohjaajakurssille otetaan enintään 20 oppilasta.

Koulutusohjaajakurssin hyväksytysti suorittaneille myönnetään koulutusohjaajapätevyys. Pätevyys merkitään Virkkuun, ja se näkyy myös Virkku-kortissa (https://www.virkku.net/kortti).
Koulutusohjaajapätevyys on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Pätevyyden uusiminen tulee tehdä Virkussa sähköisesti. Ohjeet uusimiseen ovat luettavissa Virkussa, Ohjeet-valikossa.

Koetoimitsijakurssi 2-osa, palveluskoirakokeet

Kurssille osallistuva

 • on suorittanut Kennelpiirin järjestämän koetoimitsijakurssin 1-osan
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on ominaisuuksiltaan koetoimitsijaksi sopiva, ja Palveluskoiraliiton jäsenyhdistys puoltaa ko. henkilöä kurssille


Kurssin kesto: noin 4–6 tuntia.
Kurssille ei ole osallistujarajoitusta.

Koetoimitsijakurssin hyväksytysti suorittaneille myönnetään koetoimitsijapätevyys. Pätevyys merkitään Virkkuun, ja se näkyy myös Virkku-kortissa (https://www.virkku.net/kortti).
Koetoimitsijapätevyys on voimassa toistaiseksi. Mikäli jatkokoulutusta järjestetään, on vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä.

Tuomarikoulutus

Tuomarikoulutusohje (PDF)

Kurssille osallistuva

 • on ominaisuuksiltaan palveluskoiratuomariksi sopiva
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton henkilöjäsen
 • on itse kouluttamallaan koiralla osallistunut Suomen Palveluskoiraliiton hyväksymään koelajiin ja täyttää tuomaripätevyyteen Palveluskoiraliiton hallituksen asettamat koevaatimukset
 • on ennen kurssin loppuarvosteluun osallistumista suorittanut koetoimitsijakurssit 1 ja 2
 • on toiminut kaksi kertaa vastaavana koetoimitsijana tai muuten vastuullisessa tehtävässä (yhdistyksen todistus).
 • on toiminut koulutusohjaajana tai koulutusmaalimiehenä Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksissä
 • on ennen kurssin päättymistä suorittanut Suomen Kennelliiton ylituomariperuskurssin
 • suojelutuomarikurssille pyrkivällä tulee olla kilpailuavustajapätevyys tai hänen tulee omata vastaavat tiedot

Kurssille voi osallistua enintään 10 henkilöä. Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset lähettävät anomukset osallistujista liiton toimistoon.

Palveluskoiratuomarikoulutus jakaantuu neljään vaiheeseen:

1. Peruskurssi; osa 1 kaikille, osa 2 FCI:n kansainvälisen tottelevaisuusosan sisältävien lajien tuomariksi pyrkiville sekä IPO-R lajituomareiksi pyrkiville
2.Ylituomarikurssit
3. Lajikurssit
4. Koe- ja loppuarvostelu

Vaiheet 2 ja 3 voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä sen jälkeen, kun kokelaalle on myönnetty
koearvosteluoikeus peruskurssivaiheen lopuksi.

Koearvostelut on suoritettava virallisissa palveluskoirakokeissa Palveluskoiraliiton hallituksen nimeämille ylituomareille. Loppuarvostelu suoritetaan Palveluskoiraliiton nimeämille henkilöille.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Agria
Back on Track
Showlink
Ray
Skl
IRO