Palveluskoirakokeiden kurssivaatimukset

Koirankouluttajakurssi

Koirankouluttajakurssi on koulutusohjaajakurssin 1-osa.
Kurssille voivat osallistua kaikki koiran koulutustoiminnasta kiinnostuneet henkilöt, heille ei ole mitään jäsenyys- tai harrastusvaatimuksia.
Kurssilla käsitellään teoriassa mm. seuraavia asioita:

 • koiran fyysiset ominaisuudet
 • luonne ja käyttäytyminen
 • koiran oppimisteoria
 • koiran kotikasvatus ja koulutus
 • palvelus- ja pelastuskoirakoelajit
 • koekäytäntö
 • kennelorganisaatio


Kurssin kesto: noin 6 tuntia.
Kursseille ei ole osallistujarajoitusta.

Koulutusohjaajakurssi 2-osa

Kurssille osallistuva

 • on osallistunut koirankouluttajakurssille
 • on täyttänyt 16 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on itse kouluttamallaan koiralla osallistunut palvelus- tai pelastuskoirakokeen 1- tai A-luokkaan ja saavuttanut siinä hyväksytyn tuloksen
 • on ominaisuuksiltaan koulutusohjaajaksi sopiva, ja Palveluskoiraliiton jäsenyhdistys puoltaa ko. henkilöä koulutusohjaajakurssille


Kurssin kesto: 12 tuntia.
Koulutusohjaajakurssille otetaan enintään 20 oppilasta.

Koulutusohjaajakurssin hyväksytysti suorittaneille myönnetään koulutusohjaajapätevyys. Pätevyys merkitään Virkkuun, ja se näkyy myös Virkku-kortissa (https://www.virkku.net/kortti).

Pätevyyden säilyttäminen

Koulutusohjaajapätevyys tulee uusia viiden vuoden välein. Tähän vaaditaan jäsenyhdistyksen puolto pätevyyden uusimisesta, puolto toimii vahvistuksena siitä, että henkilö on toiminut kouluttajana.

Koetoimitsijakurssi 2-osa, palveluskoirakokeet

Kurssille osallistuva

 • on suorittanut Kennelpiirin järjestämän koetoimitsijakurssin 1-osan
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on ominaisuuksiltaan koetoimitsijaksi sopiva, ja Palveluskoiraliiton jäsenyhdistys puoltaa ko. henkilöä kurssille


Kurssin kesto: noin 4–6 tuntia.
Kurssille ei ole osallistujarajoitusta.

Koetoimitsijakurssin hyväksytysti suorittaneille myönnetään koetoimitsijapätevyys. Pätevyys merkitään Virkkuun, ja se näkyy myös Virkku-kortissa (https://www.virkku.net/kortti).

Palveluskoirakokeiden koetoimitsijoiden tulee olla Palveluskoirat-lehden tilaajia (ks. Palveluskoirakoesääntöihin liittyvät ohjeet toimihenkilöistä).

Pätevyyden säilyttäminen

Vastaavan koetoimitsijan tulee olla Kennelliiton jäsen.
Koetoimitsijapätevyys on voimassa toistaiseksi.
Mikäli jatkokoulutusta järjestetään, on vastaavan koetoimitsijan on osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä.

Tuomarikoulutus

Tuomarikoulutusohje (PDF)

Kurssille osallistuva

 • on ominaisuuksiltaan palveluskoiratuomariksi sopiva
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton henkilöjäsen
 • on itse kouluttamallaan koiralla osallistunut Suomen Palveluskoiraliiton hyväksymään koelajiin ja täyttää tuomaripätevyyteen Palveluskoiraliiton hallituksen asettamat koevaatimukset
 • on ennen kurssin loppuarvosteluun osallistumista suorittanut koetoimitsijakurssit 1 ja 2
 • on toiminut kaksi kertaa vastaavana koetoimitsijana tai muuten vastuullisessa tehtävässä (yhdistyksen todistus).
 • on toiminut koulutusohjaajana tai koulutusmaalimiehenä Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksissä
 • on ennen kurssin päättymistä suorittanut Suomen Kennelliiton ylituomariperuskurssin
 • suojelutuomarikurssille pyrkivällä tulee olla kilpailuavustajapätevyys tai hänen tulee omata vastaavat tiedot

Kurssille voi osallistua enintään 10 henkilöä. Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset lähettävät anomukset osallistujista liiton toimistoon.

Palveluskoiratuomarikoulutus jakaantuu neljään vaiheeseen:

1. Peruskurssi; osa 1 kaikille, osa 2 FCI:n kansainvälisen tottelevaisuusosan sisältävien lajien tuomariksi pyrkiville sekä IPO-R lajituomareiksi pyrkiville
2.Ylituomarikurssit
3. Lajikurssit
4. Koe- ja loppuarvostelu

Vaiheet 2 ja 3 voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä sen jälkeen, kun kokelaalle on myönnetty
koearvosteluoikeus peruskurssivaiheen lopuksi.

Koearvostelut on suoritettava virallisissa palveluskoirakokeissa Palveluskoiraliiton hallituksen nimeämille ylituomareille. Loppuarvostelu suoritetaan Palveluskoiraliiton nimeämille henkilöille.

(Palvelus- ja pelastuskoirakoelajien tuomarikoulutuskaavio avautuu myös tästä.)

Sivua päivitetty 16.12.2022

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO