Palveluskoirakokeiden kurssivaatimukset

Koirankouluttajakurssi

Koirankouluttajakurssi on koulutusohjaajakurssin 1-osa.
Kurssille voivat osallistua kaikki koiran koulutustoiminnasta kiinnostuneet henkilöt, heille ei ole mitään jäsenyys- tai harrastusvaatimuksia.
Kurssilla käsitellään teoriassa mm. seuraavia asioita:

 • koiran fyysiset ominaisuudet
 • luonne ja käyttäytyminen
 • koiran oppimisteoria
 • koiran kotikasvatus ja koulutus
 • palvelus- ja pelastuskoirakoelajit
 • koekäytäntö
 • kennelorganisaatio


Kurssin kesto: noin 6 tuntia.
Kursseille ei ole osallistujarajoitusta.

Koulutusohjaajakurssi 2-osa

Kurssille osallistuva

 • on osallistunut koirankouluttajakurssille
 • on täyttänyt 16 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on itse kouluttamallaan koiralla osallistunut palvelus- tai pelastuskoirakokeen 1- tai A-luokkaan ja saavuttanut siinä hyväksytyn tuloksen
 • on ominaisuuksiltaan koulutusohjaajaksi sopiva, ja Palveluskoiraliiton jäsenyhdistys puoltaa ko. henkilöä koulutusohjaajakurssille


Kurssin kesto: 12 tuntia.
Koulutusohjaajakurssille otetaan enintään 20 oppilasta.

Koetoimitsijakurssi 2-osa, palveluskoirakokeet

Kurssille osallistuva

 • on suorittanut Kennelpiirin järjestämän koetoimitsijakurssin 1-osan
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on ominaisuuksiltaan koetoimitsijaksi sopiva, ja Palveluskoiraliiton jäsenyhdistys puoltaa ko. henkilöä kurssille


Kurssin kesto: noin 4–6 tuntia.
Kurssille ei ole osallistujarajoitusta.

Koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakortit

Sekä koulutusohjaaja- että koetoimitsijakurssien suorittaneille kirjoitetaan toimitsijakortti, kun asianmukaisesti täytetty kurssitodistus on toimitettu liiton toimistolle. Allekirjoitetun SPKL:n jäsenyhdistyksen puoltolausunnon on oltava mukana joko kurssitodistuksessa tai erillisenä puoltokirjeenä.

Kortti on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Tällöin uusittavaa korttia hakeva tai jäsenyhdistys toimittaa Palveluskoiraliitolle vapaamuotoisen, jäsenyhdistyksen allekirjoittaman puoltokirjeen sekä toimitsijan ajantasaiset yhteystiedot joko postitse tai sähköpostilla. Myös vanhan kortin tiedot on hyvä toimittaa liittoon esimerkiksi skannattuna. Alkuperäistä korttia ei tarvitse postittaa liittoon.

Tuomarikoulutus

Tuomarikoulutusohje (PDF)

Kurssille osallistuva

 • on ominaisuuksiltaan palveluskoiratuomariksi sopiva
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton henkilöjäsen
 • on itse kouluttamallaan koiralla osallistunut Suomen Palveluskoiraliiton hyväksymään koelajiin ja täyttää tuomaripätevyyteen Palveluskoiraliiton hallituksen asettamat koevaatimukset
 • on ennen kurssin loppuarvosteluun osallistumista suorittanut koetoimitsijakurssit 1 ja 2
 • on toiminut kaksi kertaa vastaavana koetoimitsijana tai muuten vastuullisessa tehtävässä (yhdistyksen todistus).
 • on toiminut koulutusohjaajana tai koulutusmaalimiehenä Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksissä
 • on ennen kurssin päättymistä suorittanut Suomen Kennelliiton ylituomariperuskurssin
 • suojelutuomarikurssille pyrkivällä tulee olla kilpailuavustajapätevyys tai hänen tulee omata vastaavat tiedot

Kurssille voi osallistua enintään 10 henkilöä. Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset lähettävät anomukset osallistujista liiton toimistoon.

Palveluskoiratuomarikoulutus jakaantuu neljään vaiheeseen:

1. Peruskurssi; osa 1 kaikille, osa 2 FCI:n kansainvälisen tottelevaisuusosan sisältävien lajien tuomariksi pyrkiville
2.Ylituomarikurssit
3. Lajikurssit
4. Koe- ja loppuarvostelu

Vaiheet 2 ja 3 voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä sen jälkeen, kun kokelaalle on myönnetty
koearvosteluoikeus peruskurssivaiheen lopuksi.

Koearvostelut on suoritettava virallisissa palveluskoirakokeissa Palveluskoiraliiton hallituksen nimeämille ylituomareille. Loppuarvostelu suoritetaan Palveluskoiraliiton nimeämille henkilöille.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Showlink
TopDog
Ray
Skl
IRO