MH-luonnekuvauksen kurssivaatimukset

Ratahenkilöstön eri tasojen vaatimukset:

MH-toimihenkilö eli MH-luonnekuvauksen koetoimitsija
(yhdistetty entinen C- ja B- toimihenkilö)

Kurssille voi hakeutua henkilö, joka on kiinnostunut kouluttautumaan koirien luonteen parissa. Edellytyksenä on täysi-ikäisyys, Kennelliiton jäsenyys sekä suoritettu Koetoimitsijakurssi 1.

MH-toimihenkilökurssin hyväksytysti suorittaneille myönnetään MH-luonnekuvauksen koetoimitsijapätevyys.
Pätevyys merkitään Virkkuun, ja se näkyy myös Virkku-kortissa (https://www.virkku.net/kortti).
Pätevyyden uusiminen:
MH-toimihenkilöpätevyys (eli MH-koetoimitsijapätevyys) tulee uusia viiden vuoden välein.
Pätevyyden uusimisen edellytyksenä on, että MH-toimihenkilö on toiminut viiden vuoden aikana vähintään kolme kertaa virallisessa MH-luonnekuvauksessa MH-toimihenkilönä.
Mikäli MH-toimihenkilöille järjestetään jatkokoulutusta, on jatkokoulutukseen osallistuttava säilyttääkseen pätevyytensä.

MH-testinohjaaja (A-toimihenkilö)

Pääsyvaatimukset, jotka tulee täyttyä ennen kurssille osallistumista:

 • Kennelliiton jäsenyys
 • Täysi-ikäisyys (18v.)
 • MH-toimihenkilön pätevyys
 • Vastaavana koetoimitsijana toimiminen MH-luonnekuvauksessa vähintään kerran
 • Toimiminen MH-toimihenkilönä vähintään vähintään 40 koiralle, joista vähintään 20 koiralle etäleikkijänä MH-luonnekuvauksissa. Kuvaaja varmentaa suoritukset.


MH-testinohjaajakurssin hyväksytysti suorittaneille myönnetään MH-testinohjaajapätevyys. Pätevyys merkitään Virkkuun, ja se näkyy myös Virkku-kortissa (https://www.virkku.net/kortti).
Pätevyyden uusiminen:
Pätevyys tulee uusia viiden vuoden välein.
Pätevyyden uusimisen edellytyksenä on, että MH-testinohjaaja on toiminut vuosittain vähintään yhden kerran MH-testinohjaajana virallisessa MH-luonnekuvauksessa. Lisäksi pätevyyden uusimisen edellytyksenä on, että MH-testinohjaaja osallistuu MH-testinohjaajien jatkokoulutukseen vähintään joka toinen kerta.

Luonnekuvaaja

Pääsyvaatimukset, jotka tulee täyttyä ennen kurssille osallistumista:

 • Kennelliiton jäsenyys
 • Täysi-ikäisyys
 • Kennelliiton Ylituomari 1 -kurssi suoritettu
 • A-toimihenkilön pätevyys
 • Testinohjaajana toimiminen vähintään 10 koiran luonnekuvauksessa. Kuvaaja varmentaa suoritukset toimitsijakorttiin.
 • Kennelyhdistyksen, rotua harrastavan yhdistyksen tai rotujärjestön suositus, jonka tulee sisältää selvitys ehdokkaan sopivuudesta ja perehtyneisyydestä MH luonnekuvaustoimintaan
 • Suositus oman alueen kennelpiiriltä.

MH-toimihenkilökoulutus pähkinäkuoressa (Kennelliiton sivulla)

Sivua päivitetty 16.12.2022

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO