Luonnetestin kurssivaatimukset

Koetoimitsijakurssi 2-osa, luonnetesti


Kurssille osallistuva

 • on suorittanut Kennelpiirin järjestämän koetoimitsijakurssin 1-osan
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen
 • on ominaisuuksiltaan koetoimitsijaksi sopiva, ja Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistys puoltaa ko. henkilöä kurssille

Kurssin kesto: noin 4–6 tuntia.
Kurssille ei ole osallistujarajoitusta.

Koetoimitsijakortin uusiminen
Koetoimitsijakurssin suorittaneille kirjoitetaan toimitsijakortti, kun asianmukaisesti täytetty kurssitodistus on toimitettu liiton toimistolle. Allekirjoitetun Kennelliiton jäsenyhdistyksen puoltolausunnon on oltava mukana joko kurssitodistuksessa tai erillisenä puoltokirjeenä.

Kortti on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Tällöin uusittavaa korttia hakeva tai jäsenyhdistys toimittaa Palveluskoiraliitolle vapaamuotoisen, jäsenyhdistyksen allekirjoittaman puoltokirjeen sekä toimitsijan ajantasaiset yhteystiedot joko postitse tai sähköpostilla. Myös vanhan kortin tiedot on hyvä toimittaa liittoon esimerkiksi skannattuna. Alkuperäistä korttia ei tarvitse postittaa liittoon.


Luonnetestituomarikurssi

Luonnetestituomarikurssi on kuusipäiväinen ja kurssin päätteeksi on koe.
Kurssi alkaa ensimmäisenä kurssipäivänä kokeella, jonka läpäisseet jatkavat kurssia seuraaville kurssipäiville. Kurssin päätteeksi on koe ja kokeen hyväksytysti suorittaneet pääsevät suorittamaan harjoisteluarvostelut. Harjoitusarvosteluiden jälkeen on loppukoe, jonka läpäisseet jatkavat koearvosteluilla.

Seuraavien edellytysten tulee selvitä hakemuksesta:

 • kennelyhdistyksen, rotua harrastavan yhdistyksen tai rotujärjestön suositus, jonka tulee sisältää selvitys ehdokkaan sopivuudesta ja perehtyneisyydestä luonnetestitoimintaan
 • on toiminut vastaavana koetoimitsijana ja ratamestarina luonnetestissä ja niistä on esittää tuomareiden antamat todistukset
 • Kennelliiton ylituomarin peruskurssi 1. suoritettuna viimeistään koulutuksen aikana

Luonnetestin tuomarilta edellytetään lisäksi

 • on luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva
 • omaa luontaisia taipumuksia ja riittävän fyysisen kunnon tehtävään
 • omaa hyvän suullisen ja kirjallisen esitystaidon
 • on täysi-ikäinen ja Kennelliiton jäsen
Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Showlink
TopDog
Ray
Skl
IRO