Koiratanssin kurssivaatimukset

Koiratanssin koulutusohjaajakurssi

Osallistumisoikeus:

 • Oman yhdistyksen puolto
 • Kennelliiton jäsenyys
 • Ikäraja kortin saamiselle 18 v.
 • Kouluttajakokemusta erityyppisten rotujen kouluttamisesta
 • Toiminut aktiivisesti lajin parissa

Koiratanssin koetoimitsija (2-osa, lajikohtainen)

Koetoimitsijakurssin suorittanut voi toimia vastaavana koetoimitsijana koiratanssikilpailussa. Henkilön tulee käydä ns. yleinen 1-osa sekä lajikohtainen eli 2-osa. Koetoimitsijaksi pätevöityy, kun molemmat osat on suoritettu. Koetoimitsijakortti on voimassa 5 vuotta ja se uusitaan yhdistyksen esityksestä.

Pääsyvaatimukset:

 • On suorittanut koetoimitsijakurssin 1-osan
 • Yhdistyksen jäsen ja suositus kurssille
 • 18 v. ikä
 • Kennelliiton jäsen
 • Toiminut aktiivisesti lajin parissa


Pätevyyden säilyttäminen

Vastaavan koetoimitsijan tulee olla Kennelliiton jäsen. Kortti uusitaan viiden vuoden välein yhdistyksen suosituksesta. Kortin uusimisesta tehdään anomus Suomen Palveluskoiraliitolle.

Ylituomarikoulutus (2-osa, lajikohtainen)

Vaatimukset koulutukseen osallistuville

 • Kennelliiton jäsen
 • vähintään 18 vuoden ikäinen
 • suorittanut ylituomarikurssi 1:n
 • Kennelliiton jäsenyhdistyksen suositus
 • yleistä luottamusta nauttiva, luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta ylituomarin tehtävään sopiva
 • riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet tuomarin tehtävään
 • kokenut koiratanssin vastaava koetoimitsija
 • on osallistunut kilpailujen järjestelyihin
 • on kilpaillut itse tuloksekkaasti koiratanssissa (HTM tai Freestyle), jossa vähintään tulos AVO-luokassa
 • on toiminut koiratanssin koulutusohjaajana
 • hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito
 • pystyy tuomarien ja koetoimihenkilöiden koulutukseen


Valinnassa otetaan huomioon hakijan koiratanssiharrastuksen laatu ja laajuus, kilpailukokemus, alueellinen tuomaritarve sekä muut vaatimuksiin liittyvät seikat. Vaatimusten tulee olla täytetyt ennen kuin hakuaika umpeutuu. Tarvittavat dokumentit suoritetuista koulutuksista ja toiminnasta tulee liittää hakemukseen. Mikäli ylituomarikurssi 1 puuttuu vaatimuksista, tulee haun yhteydessä ilmoittaa, milloin sen aikaa suorittaa. Mikäli yhdistys suosittelee useampaa henkilöä tuomarikurssille, tulee puoltojärjestys mainita.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Showlink
TopDog
Ray
Skl
IRO