KURSSIVAATIMUKSET

Koirankouluttajakurssi
Koirankouluttajakurssi on koulutusohjaajakurssin 1-osa.
Kurssille voivat osallistua kaikki koiran koulutustoiminnasta kiinnostuneet henkilöt, heille ei ole mitään jäsenyys- tai harrastusvaatimuksia.
Kurssilla käsitellään teoriassa mm. seuraavia asioita:

 • koiran fyysiset ominaisuudet
 • luonne ja käyttäytyminen
 • koiran oppimisteoria
 • koiran kotikasvatus ja koulutus
 • palvelus- ja pelastuskoirakoelajit
 • koekäytäntö
 • kennelorganisaatio

Kursseille ei ole osallistujarajoitusta.

Koulutusohjaajakurssi 2-osa
Kurssille osallistuva

 • on osallistunut koirankouluttajakurssille
 • on täyttänyt 16 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on itse kouluttamallaan koiralla osallistunut palvelus- tai pelastuskoirakokeen 1- tai A-luokkaan ja saavuttanut siinä hyväksytyn tuloksen
 • on ominaisuuksiltaan koulutusohjaajaksi sopiva, ja Palveluskoiraliiton jäsenyhdistys puoltaa ko. henkilöä koulutusohjaajakurssille

Koulutusohjaajakurssille otetaan enintään 20 oppilasta.

Koetoimitsijakurssi 2-osa, palveluskoirakokeet
Kurssille osallistuva

 • on suorittanut Kennelpiirin järjestämän koetoimitsijakurssin 1-osan
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on ominaisuuksiltaan koetoimitsijaksi sopiva, ja Palveluskoiraliiton jäsenyhdistys puoltaa ko. henkilöä kurssille

Kurssille ei ole osallistujarajoitusta.

Koetoimitsijakurssi 2-osa, luonnetesti 
Kurssille osallistuva

 • on suorittanut Kennelpiirin järjestämän koetoimitsijakurssin 1-osan
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen
 • on ominaisuuksiltaan koetoimitsijaksi sopiva, ja Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistys puoltaa ko. henkilöä kurssille

Kurssille ei ole osallistujarajoitusta.

Koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakortit
Sekä koulutusohjaaja- että koetoimitsijakurssien suorittaneille kirjoitetaan toimitsijakortti, kun asianmukaisesti täytetty kurssitodistus on toimitettu liiton toimistolle. Allekirjoitetun SPKL:n jäsenyhdistyksen puoltolausunnon on oltava mukana joko kurssitodistuksessa tai erillisenä puoltokirjeenä.

Kortti on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se on uusittava. Tällöin uusittavaa korttia hakeva tai jäsenyhdistys toimittaa Palveluskoiraliitolle vapaamuotoisen, jäsenyhdistyksen allekirjoittaman puoltokirjeen sekä toimitsijan ajantasaiset yhteystiedot joko postitse tai sähköpostilla. Myös vanhan kortin tiedot on hyvä toimittaa liittoon esimerkiksi skannattuna. Alkuperäistä korttia ei tarvitse postittaa liittoon.

Maalimieskoulutus/koeavustajakoulutus
Palveluskoiraliitto vastaa maalimieskoulutuksen järjestämisestä. Näistä koulutuksista tiedotetaan Palveluskoirat-lehdessä ja Palveluskoiraliiton www-sivuilla.

Kurssille osallistuva

 • on ominaisuuksiltaan koeavustajaksi sopiva
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton jäsen
 • on itse kouluttamallaan koiralla saavuttanut hyväksytyn tuloksen suojelukokeessa tai on muutoin osoittanut hallitsevansa erinomaisesti suojelukokeiden koekäytännön.

Tuomarikurssi, peruskurssi
Kurssille osallistuva

 • on ominaisuuksiltaan palveluskoiratuomariksi sopiva
 • on täyttänyt 18 vuotta
 • on Palveluskoirat-lehden tilaaja
 • on Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen
 • on Suomen Kennelliiton henkilöjäsen
 • on itse kouluttamallaan koiralla osallistunut Suomen Palveluskoiraliiton hyväksymään koelajiin ja täyttää Palveluskoiraliiton hallituksen asettamat tuomaripätevyyden koevaatimukset
 • on hyväksytty koetoimitsija
 • on toiminut vähintään kaksi kertaa vastaavana koetoimitsijana palveluskoirakokeessa. Valjakkohiihto- ja opastustuomariksi aikovalla riittää toiminta lajin ratamestarina
 • on toiminut koulutusohjaajana tai koulutusmaalimiehenä Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksissä
 • on ennen kurssin päättymistä suorittanut Suomen Kennelliiton ylituomariperuskurssin
 • suojelutuomarikurssille pyrkivällä tulee olla koeavustajapätevyys tai hänen tulee omata vastaavat tiedot


Kurssille voi osallistua enintään 10 henkilöä. Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset lähettävät anomukset osallistujista liiton toimistoon.

Koetoimitsija- ja koesihteeritäydennyskoulutus
Koulutus on vapaaehtoinen ja tarkoitettu lähinnä jo muutamia vuosia toimineille koetoimitsijoille ja kokeiden sihteereille. Kursseille saavat osallistua kaikki koetoiminnasta kiinnostuneet, eikä osallistujille ole mitään pääsyvaatimuksia.

Pelastuskoiratoiminnan koulutukset
Seuraaville kursseille ei kurssivaatimuksia

 • pelastuskoiratoiminnan perusteet
 • apuohjaajakoulutus

Pelastuskoiraetsintä A-kurssi
Kurssille osallistuva on

 • itse kouluttamallaan koiralla saavuttanut hyväksytyn tuloksen pelastuskoirakokeen A-luokassa
 • Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen ja jäsenyhdistys puoltaa henkilöä kurssille

Pelastuskoiraetsintä B-kurssi
Kurssille osallistuva on

 • suorittanut pelastuskoiraetsintä A-kurssin
 • on itse kouluttamallaan koiralla saavuttanut hyväksytyn tuloksen pelastuskoirakokeen B-luokassa (tai koulutustunnuksen JK3, HK3, EK3)
 • Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen ja jäsenyhdistys puoltaa henkilöä kurssille

Ryhmänjohtajakoulutus (2-osainen)
Kurssille osallistuva

 • on toiminut hälytysryhmässä
 • on suorittanut EA1-kurssin tai omaa vastaavat taidot
 • on suorittanut pelastuskoiraetsintä A- ja B-kurssit (tai etsintäkurssi 1 ja 2)
 • on itse kouluttamallaan koiralla saavuttanut hyväksytyn tuloksen pelastuskoirakokeen B-luokassa (tai koulutustunnuksen JK3, HK3, EK3). Viimeksi saavutettu tulos ei saa olla viittä vuotta vanhempi.
 • on Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen ja jäsenyhdistys puoltaa henkilöä koulutukseen
Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Miquel Caninero
Orion Pharma Eläinlääkkeet
If
Ray
Skl
Iro