UKK löytyy myös tästä.

Julkaistu 31.3.2021
Päivitetty 31.3.2021

Tässä UKK:ssa on kooste tällä hetkellä usein kysytyistä kysymyksistä vastauksineen.

Tiedotamme lisää toimenpiteiden edetessä ja aikataulujen varmistuttua.
Tarvittaessa päivitämme tätä UKK:ta

Suomen Palveluskoiraliitto ry (myöhemmin tässä tekstissä myös nimellä Palveluskoiraliitto tai lyhenteellä SPKL) vastaa:

Usein Kysyttyjä Kysymyksiä suojelukoirien koulutukseen liittyen.


Hyväksyykö SPKL koiriin kohdistuvien väkivaltaisten koulutusmenetelmien käytön jäseniltään ja/tai koulutetuilta maalimiehiltään?
Ei hyväksy. Kaiken koirankoulutustoiminnan tulee olla avointa. Väkivallan käyttö ja koirien epäasiallinen kohtelu koulutustilanteissa on lainvastaista ja tuomittavaa, eikä Palveluskoiraliitto hyväksy väkivaltaisten tai muuten epäasiallisten toimien käyttöä missään koirankoulutustoiminnassa.

Palveluskoiraliitto tekee sääntöjensä puitteissa kaikkensa, jotta tällaiset koulutukseen liittyvät epäeettiset asenteet ja toimintatavat poistuvat.

Miten SPKL aikoo jatkossa valvoa suojeluharrastajien toimintaa?
Miten myös muiden lajien harrastamista ja koulutuskeinoja valvotaan?
Palveluskoiraliitto on yhteistyössä Kennelliiton ja Saksanpaimenkoiraliiton kanssa aloittanut eettisen koulutuksen suunnittelun. Koulutus on ensimmäisessä vaiheessa suunnattu suojelulajien maalimiehille ja muille toimihenkilöille. Myöhemmin koulutus suunnataan myös muiden lajien toimihenkilöille ja harrastajille.

Eettinen sitoumus tulee pakolliseksi ja kaikkien toimijoiden on hyväksyttävä eettinen sitoumus. Tietoa hyväksymisestä ylläpidetään Palveluskoiraliiton Virkku-järjestelmässä.

Palveluskoiraliitolla ei ole lainkaan henkilöjäseniä. Palveluskoiraliitolla on noin 260 jäsenyhdistystä, joissa puolestaan on kymmeniätuhansia jäseniä, ympäri Suomea. Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset sitoutuvat noudattamaan Palveluskoiraliiton sääntöjä hakeutuessaan Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykseksi.

Palveluskoiraliitto (samoin kuin Kennelliitto ja Saksanpaimenkoiraliitto) kannustaa jäsenyhdistystensä ja alaosastojensa jäseniä ilmoittamaan välittömästi mahdollisesti kohtaamistaan epäeettisistä menetelmistä tai väkivallan käytöstä koirien koulutuksessa. Laadimme toimintaohjeet tällaisten tilanteiden ilmoittamisesta ja tuemme ilmoittajaa asian hoitamisessa. On tärkeää, että väärinkäytökset tulevat liittojen ja viranomaisten tietoon.

Suojelulisenssit uudistetaan ja vanhat suojelulisenssit korvataan uusilla, liittojen yhteisillä lisensseillä, joihin liittyvät säännöt ja myöntämiskriteerit (mm. eettisen koulutuksen suorittaminen ja eettisen sitoumuksen hyväksyminen) ovat yhteneväiset.

Miten Palveluskoiraliitto aikoo taata riittävän viranomaisvalvonnan suojelukoirakentille väkivaltaisuuksien kitkemiseksi?
Suomen Palveluskoiraliitto ry on rekisteröity yhdistys. Palveluskoiraliitto ei ole viranomaistaho, eikä sillä siten ole viranomaistahon toimivaltuuksia. Poliisi on se taho, jolla on toimivaltuudet rikostapauksissa toimimiseen.

Valvonta on yhteistyötä: Palveluskoiraliitto (samoin kuin Kennelliitto ja Saksanpaimenkoiraliitto) kannustaa jäsenyhdistystensä ja alaosastojensa jäseniä ilmoittamaan välittömästi mahdollisesti kohtaamistaan epäeettisistä menetelmistä tai väkivallan käytöstä koirien koulutuksessa. Laadimme toimintaohjeet tällaisten tilanteiden ilmoittamisesta ja tuemme ilmoittajaa asian hoitamisessa. On tärkeää, että väärinkäytökset tulevat liittojen ja viranomaisten tietoon.

Miksi eettisen koulutuksen järjestää Palveluskoiraliitto itse?
Suomen Palveluskoiraliitto, Suomen Kennelliitto ja Saksanpaimenkoiraliitto tekevät yhteistyötä eettisen koulutuksen suunnittelussa.

Palveluskoiraliitto on eettisen koulutuksen suunnittelussa ja ohjeistuksen teossa konsultoinut myös muita asiantuntijatahoja ja viranomaisia: valvontaeläinlääkäriä, poliisia ja urheilupsykologia.

Palveluskoiraliitto on nimennyt eettisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen oman työryhmänsä. Palveluskoiraliiton työryhmän valinnan perusteina oli monipuolinen asiantuntijuus.

Kokoonpanossa korostuvat
- koe- ja kilpailutoiminnan sääntöjen tarkka tuntemus
- vankka pedagoginen osaaminen
- koirien käyttäytymisen taustan tieteellisesti tutkittu näkökulma
- koirien käytöksen ja oppimisen ajankohtaisin tietotaito
- koirankouluttamisen pitkäaikainen asiantuntijuus
- koulutettavien ihmisten opiskelutaitojen ja oppimisen eri osa-alueiden asiantuntijuus.

Palveluskoiraliiton työryhmän tehtävänä on osallistua eettisen koulutuksen sisällön laatimiseen ja koulutusmenetelmien suunnitteluun.

Miten maalimieskoulutusta aiotaan uudistaa?
Palveluskoiraliiton maalimiestoimikunta jatkaa aloittamaansa työtä maalimieskoulutuksen kehittämiseksi. Eettinen koulutus on ensimmäisessä vaiheessa suunnattu suojelulajien maalimiehille ja muille toimihenkilöille. Myöhemmin eettinen koulutus suunnataan myös muiden lajien toimihenkilöille ja harrastajille.

Eettisen koulutuksen sisältö ja materiaali on parhaillaan eettisen koulutuksen työryhmässä työn alla.

Miten muiden lajien osalta harjoittelua kehitetään?
Koulutusohjaajien ja muiden toimihenkilöiden kouluttamiskokonaisuuden uudistaminen on käynnissä niin koirankoulutuksen perusteiden kuin lajikohtaisten erityispiirteidenkin osalta.

Eettinen koulutus tullaan suuntaamaan myös muiden kuin suojelulajien toimihenkilöille ja harrastajille. Eettinen sitoumus tulee pakolliseksi kaikille toimijoille.

Voisiko kaikissa suojelukokeissa olla aina pakollinen eläinlääkärintarkastus? Jos tuossa tarkastuksessa koirasta löytyy jälkiä pahoinpitelystä, koira suljetaan kokeesta ja ohjaajasta tehdään rikosilmoitus.
Palveluskoiraliitto on tässä asiassa konsultoinut valvontaeläinlääkäriä. Koiriin kohdistunutta väkivaltaa ei luotettavasti eläinlääkärintarkastuksessa voida havaita, sillä usein väkivallan teoista ei jää koiraan mitään fyysisiä merkkejä.

Tietääkö Palveluskoiraliitto syyllisten nimet?
Miksi ette selvitä syyllisten henkilöllisyyksiä?
Palveluskoiraliitossa ei tiedetä materiaaleissa esiintyvien henkilöiden henkilöllisyyksiä.
Palveluskoiraliiton tiedossa ei ole myöskään niiden henkilöiden nimiä, jotka ovat poliisitutkinnassa.
Syyttämispäätöksen tekee syyttäjä.

Palveluskoiraliitto on yhdistys, eikä sillä ole mitään viranomaisvaltuuksia selvittää materiaaleissa esiintyvien henkilöiden henkilöllisyyksiä. Kuva- ja videomateriaaleissa esiintyvien henkilöiden kasvot on sumennettu niin, että niistä ei voida henkilöllisyyksiä varmuudella tunnistaa. Henkilöllisyyksien selvittäminen kuuluu poliisiviranomaisen tehtäviin. Syyttämisestä päättää syyttäjä.

Miksi syyllisiltä ei ole heti poistettu kaikkia toimihenkilöoikeuksia ja lisenssejä?
Ilmenneistä väkivaltaisuuksista on tehty asianmukaisesti rikosilmoitukset. Tapauksia tutkitaan tällä hetkellä viranomaistahon eli poliisin toimesta.

Palveluskoiraliiton tiedossa ei ole materiaaleissa esiintyneiden henkilöiden henkilöllisyyksiä. Rikostutkintaan liittyvien henkilöllisyyksien selvitys on viranomaistahon eli poliisin viranomaisvaltuuksilla tehtävä asia. Suomen Palveluskoiraliitto ry on yhdistys, eikä sillä ole oikeudellisia toimivaltuuksia selvittää henkilöllisyyksiä.
Poliisi siis tutkii asian ja syyttäjä päättää syyttämisestä.

Palveluskoiraliitto ei voi poistaa toimihenkilöoikeuksia tai lisenssejä keneltäkään tutkinnan tässä vaiheessa, koska materiaaleissa esiintyvien henkilöllisyydet eivät ole Palveluskoiraliiton tiedossa.

Sosiaalisessa mediassa kiertää huhuja syyllisten nimistä ja nimilistoista. Miksi ette niiden tietojen perusteella jo ole toimineet ja poistaneet mm. syyllisten toimihenkilöoikeuksia?
Palveluskoiraliitossa ei voida toimia huhupuheiden varassa. Sosiaalisessa mediassa on ollut esillä monia nimiä ns. ”varmana sometietona”. Tällainen somessa liikkuva tieto on täysin epävarmaa tietoa, ja näiden huhujen pohjalta toimiminen on mahdotonta.

Palveluskoiraliitto toimii faktatiedon perusteella. Näitä esiintyneitä koiriin kohdistuneita väkivaltaisuuksia tutkitaan viranomaisten toimesta, asia on tällä hetkellä poliisin tutkinnassa. Palveluskoiraliitto seuraa tutkinnan etenemistä.

Jos kiellettyjä menetelmiä esiintyy koulutuksissa, mitä ko. menetelmien käyttäjille tapahtuu eli mikä tai mitkä ovat sanktiot ja seuraamukset?
Laadimme selkeät toimintaohjeet väärinkäytösten ilmoittamiseksi ja kannustamme jäsenyhdistystemme jäseniä ilmoittamaan välittömästi mahdollisesti kohtaamistaan epäeettisistä menetelmistä tai väkivallan käytöstä koirien koulutuksessa. Tuemme ilmoittajaa asian hoitamisessa. On tärkeää, että väärinkäytökset tulevat liittojen ja tarvittaessa viranomaisten tietoon.

Kun Palveluskoiraliiton toimistolle tulee ilmoitus väärinkäytöksistä koirankoulutustilanteissa, olemme yhteydessä ilmoituksen tekijään ja siihen SPKL:n jäsenyhdistykseen, jossa ilmoitettu väärinkäytös on tapahtunut. Pyydämme asianmukaiset ja tarkat selvitykset tapahtumista. Mikäli asia vaikuttaa täyttävän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkit, tulee siitä tehdä ilmoitus poliisille.

Eettisten ohjeiden ja sitoumuksen rikkomisesta määräytyvät seuraukset Suomen Kennelliiton sekä Palveluskoiraliiton koesääntöjen ja -ohjeiden mukaisesti.

Tiedotamme seuraamuksista tarkemmin, kun olemme selvittäneet kaikki mahdollisuudet seuraamusten käytössä.

Aikooko SPKL ryhtyä toimiin kyseisten videoilla esiintyvien henkilöiden kohdalla?
Aikooko SPKL tehdä jotain toimenpiteitä kyseisten henkilöiden oikeuksille (esim. toimihenkilöoikeudet, jos niitä on)?
Kyllä, Palveluskoiraliitto aikoo ryhtyä toimenpiteisiin. Koulutustilanteissa esiintyneitä koiriin kohdistuneita väkivaltaisuuksia tutkitaan viranomaisten toimesta, ja Palveluskoiraliitto seuraa tutkinnan etenemistä.
Seuraamukset määräytyvät Suomen Kennelliiton sekä Palveluskoiraliiton koesääntöjen ja -ohjeiden mukaisesti. Näitä seuraamuksia voivat olla mm. toimihenkilöoikeuksien passivoiminen.

Erottaako SPKL kyseiset (videoissa esiintyneet) henkilöt SPKL:n jäsenyydestä?
Palveluskoiraliitolla ei ole lainkaan henkilöjäseniä, joten yksittäisiä henkilöitä emme voi erottaa. Palveluskoiraliiton jäsenet ovat yhdistyksiä. Jäsenyhdistyksiä Palveluskoiraliitolla on noin 260 ympäri Suomea.

Tällä hetkellä Palveluskoiraliitto ei toistaiseksi myönnä kahdelle Saksanpaimenkoiraliiton alaosastolle suojelukokeiden ja -kilpailujen järjestämisoikeutta.

Milloin suojelukoulutukset saa taas aloittaa?
Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten ei tule järjestää suojelun C-osan ja Mondioringin puruliikkeiden koulutuksia ja harjoituksia toistaiseksi. Suojelukoulutuksia jäsenyhdistyksissämme ei tule aloittaa ennen eettisten koulutusten aloittamista.

Milloin suojelukokeita voidaan järjestää?
Tällä hetkellä Palveluskoiraliitto ei toistaiseksi myönnä kahdelle Saksanpaimenkoiraliiton alaosastolle suojelukokeiden ja -kilpailujen järjestämisoikeutta lainkaan.

Suojelukokeita saa järjestää, kun suojelulajien maalimiehet ja toimihenkilöt ovat osallistuneet eettiseen koulutukseen ja hyväksyneet eettisen sitoumuksen.

Myönnetäänkö nyt suojelulisenssejä lainkaan (toistaiseksi)?
Vanhat suojelulisenssit korvataan uusilla, liittojen yhteisillä lisensseillä, joihin liittyvät säännöt ja myöntämiskriteerit ovat yhteneväiset. Myöntämiskriteerit uudistetaan ja niihin sisältyvät muun muassa eettisen koulutuksen suorittaminen ja eettisen sitoumuksen hyväksyminen.

Tällä hetkellä suojelulisenssejä ei ole tarpeen myöntää, koska Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten ei tule järjestää suojelun C-osan ja Mondioringin puruliikkeiden koulutuksia ja harjoituksia toistaiseksi, ja myöskään suojelukokeita ei toistaiseksi järjestetä.

Saako vuosilisenssin nyt palauttaa ja rahat takaisin, kun suojelua ei saa treenata eikä suojelukokeita järjestetä?
Vuosilisenssimaksuja ei tällä perusteella palauteta, sillä suojelukoulutukset ja suojelukokeet eivät ole pysyvästi koko vuotta 2021 tauolla. Vuosilisenssi on voimassa koko vuoden ajan.

Saiko Suomen Palveluskoiraliitto tietoonsa tai nähtäville videot koirien väkivaltaisesta kohtelusta ennen videoiden julkistamista?
Ei saanut. Palveluskoiraliitossa videot ja materiaali nähtiin, kun ne tiedotusvälineissä julkaistiin. 

Onko SPKL tiennyt koirien väkivaltaisesta kohtelusta?
Jos on tiennyt, niin miksi SPKL:ssä ei ole tehty asialle mitään?
Olemme tarkastaneet kaikki Palveluskoiraliiton arkistomapit 15 vuoden ajalta, ja näistä liiton toimiston arkistoista ei ole löydetty liiton toimistolle saapuneita ilmoituksia koiriin kohdistuvista väkivaltaisista koulutusmenetelmistä tai epäeettisestä kohtelusta.

Jotta havaitusta väkivaltaisesta koulutustoiminnasta ilmoittamisen prosessi on jatkossa selkeä, laadimme selkeät toimintaohjeet väärinkäytösten ilmoittamiseksi.

Palveluskoiraliitto (samoin kuin Kennelliitto ja Saksanpaimenkoiraliitto) kannustaa jäsenyhdistystensä ja alaosastojensa jäseniä ilmoittamaan välittömästi mahdollisesti kohtaamistaan epäeettisistä menetelmistä tai väkivallan käytöstä koirien koulutuksessa. Laadimme toimintaohjeet tällaisten tilanteiden ilmoittamisesta ja tuemme ilmoittajaa asian hoitamisessa. On tärkeää, että väärinkäytökset tulevat liittojen ja tarvittaessa viranomaisten tietoon.
Nämä toimintaohjeet julkaistaan heti niiden valmistuttua.

Ovatko nämä uutiset ja videot totta?
Tapahtuuko tällaista toimintaa oikeasti?
Palveluskoiraliitossa ei ole mitään syytä epäillä näiden videoiden ja uutisten totuudenmukaisuutta.

Seitsemän ihmisen kohdalla tehdyt rikosilmoitukset ovat edenneet poliisilla tutkintaan. Tällaista ei saa tapahtua, vaan kaiken koirankoulutustoiminnan tulee olla läpinäkyvää ja avointa. Koirien epäasiallinen kohtelu ja väkivallan käyttö koulutustilanteissa on lainvastaista ja tuomittavaa.

Miksi maalimiehet, treeneihin ja seminaareihin osallistuneista kukaan ei ole puuttunut asiaan jo vuosia sitten?
Palveluskoiraliiton toimistolta emme voi ottaa kantaa siihen, miksi kukaan osallistuneista ei puuttunut paikan päällä asiaan.

Palveluskoiraliitto kannustaa jäsenyhdistystensä ja alaosastojensa jäseniä ilmoittamaan välittömästi mahdollisesti kohtaamistaan epäeettisistä menetelmistä tai väkivallan käytöstä koirien koulutuksessa.

Laadimme toimintaohjeet tällaisten tilanteiden ilmoittamisesta ja tuemme ilmoittajaa asian hoitamisessa. On tärkeää, että väärinkäytökset tulevat liittojen ja tarvittaessa viranomaisten tietoon.

Minkä takia ulkopuoliset katsojat eivät saa osallistua (katsojina) suojeluskoirien treeneihin?
Kaiken koirien koulutustoiminnan tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Palveluskoiraliitto ohjeistaa kaikkia jäsenyhdistyksiään avoimuuteen toiminnassaan.

Kannustamme jäsenyhdistyksiämme kaikissa koirankoulutustilanteissa toimimaan avoimesti.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Agria
Back on Track
Showlink
Ray
Skl
IRO