Palveluskoiraliiton sääntömääräinen syyskokous 17.11.2018

 17.11 - 17.11 | Kerava


Lauantaina 17.11.2018 klo 11.00
Paikka: Keravan lukion ja aikuislukion auditorio, Keskikatu 5, 04200 Kerava
Valtakirjojen tarkastus klo 10.00 – 10.45

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajan valinta
  • Kokouksen sihteerin valinta
  • Ääntenlaskijoiden valinta
  • Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

 3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus

 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 5. Esityslistan hyväksyminen

 6. Jäsenmaksujen ja lisenssimaksujen määrääminen

 7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

 8. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle. Erovuorossa ovat Uudeltamaalta Anu Hatunpää, Maarit Isaksson ja Lea Yli-Suvanto sekä muun Suomen alueelta Vesa Häkkinen.

 9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

 10. Palveluskoirakokeiden käyttövalion arvo -säännön muutosesitys
  Suomen Palveluskoiraliitto ry:n hallitus esittää, että palveluskoirakokeiden käyttövalion arvo -sääntö muutetaan seuraavaksi:

  3 x ylimmän luokan 1. palkinto samasta palvelus- tai pelastuskoirakoelajista tai vähintään arvosana erittäin hyvä, joka on vähintään 90 % maksimipistemäärästä, vähintään kahden eri kalenterivuoden aikana ja vähintään kahdelta eri tuomarilta.

 11. Suomen Palveluskoiraliitto ry:n sääntömuutosesitys
  SAATE, SÄÄNTÖMUUTOSESITYS

 12. Jäsenyhdistysten esittämät asiat
  12.1. Suomen Bordercolliet ja australiankelpiet ry:n esitys: Käyttövalionarvon kirjaamisen muutosehdotus
  SBCAK:n muutosehdotus, SPKL hallituksen muutosehdotus

  12.2. Suomen Kaukasiankoirat ry:n esitys kaukasiankoiran PEVISA- ja jalostuksen tavoiteohjelmista
  Suomen Kaukasiankoirat ry:n esitys kaukasiankoiran PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2019-2023:

  Jalostuskäytön raja-arvona: lonkkaniveldysplasian aste D. Käytettäessä lonkkaniveldysplasia aste D koiraa jalostukseen, tulee toisella osapuolella olla A- tai B-lonkat. 

  Kyynärniveldysplasia aste 2. Käytettäessä kyynärniveldysplasia aste 2 koiraa jalostukseen, tulee toisella osapuolella olla kyynärpäät 0. Vähimmäisikä kuvaushetkellä 18 kk. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita kyynär- ja lonkkakuvaustuloksia seuraavassa tapauksessa: Uros rekisteröity sellaisessa maassa, jossa ei vaadita kyynär- ja lonkkakuvaustuloksia, eikä uroksen suvussa ole viimeisessä kolmessa polvessa suomalaisia koiria. Poikkeuslupa ei koske Suomessa olevia ulkomaalaisessa rekisterissä olevia koiria, jotka voidaan kuvata täällä.

  Suomen Kaukasiankoirat ry:n esitys kaukasiankoiran jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2019-2023 on luettavissa yhdistyksen www-sivuilta osoitteessa: https://www.caucasian.fi/

 13. Muut esille tulevat asiat

 14. Kokouksen päättäminen

Heti kokouksen jälkeen Tero Oravasaaren luento 1.1.2019 voimaan astuvasta kansainvälisestä koeohjeesta

Ilmoita kokousedustajien arvioitu lukumäärä kokoustarjoilua varten oheisella linkillä 12.11. mennessä:
https://www.lyyti.in/SPKL_syyskokous2018


Kokousedustus

Jäsenyhdistyksillä on oikeus nimittää yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin seuraavasti: 1 kokousedustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Edustajan tulee olla ko. yhdistyksen henkilöjäsen. Yhdistyksen tulee antaa edustajille kokouksessa esitettäväksi joko ote yhdistyksen pöytäkirjasta, jossa edustajat on nimetty, tai yhdistyksen allekirjoittama valtakirja. Mikäli edustaja on estynyt saapumasta kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan vain toiselle saman yhdistyksen nimeämälle edustajalle. Myös muilla liiton jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä, ilman puhe- ja äänioikeutta. Jäsenyys täytyy todentaa esim. jäsenkortilla tai jäsenmaksukuitilla.

HUOM. Jokaiselle yhdistyksen äänelle tulee nimetä oma kokousedustaja. Samaa henkilöä ei voi nimetä käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä. Sama henkilö voi käyttää toisen edustajan äänioikeutta ainoastaan nimetyn edustajan henkilökohtaisella valtakirjalla.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Showlink
TopDog
Ray
Skl
IRO