Tulossa keväällä: Palvelus- ja pelastuskoirakoetuomareiden peruskurssin 1-osa sekä IPO-lajikurssi

11.01.2018 ǀ SPKL


Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden tuomarikoulutusohje on päivitetty ja uusi ohje astunut voimaan 1.1.2018.
Ohje on luettavissa Palveluskoiraliiton verkkosivuilla: kurssit ja koulutukset > palveluskoirakokeet > palveluskoirakokeiden kurssivaatimukset > tuomarikoulutus

Keväällä 2018 järjestetään palvelus- ja pelastuskoirakoetuomareiden peruskurssin 1-osa sekä IPO-lajikurssi.

Palvelus-ja pelastuskoirakoetuomareiden peruskurssin 1-osa järjestetään Nurmijärvellä 3.3.2018 alkaen.
IPO-lajikurssi järjestetään Vihdissä 24.3.2018 alkaen.
Tarkemmat kurssipäivät ja kurssien tiedot on julkaistu Virkku.net sivustolla kurssikalenterissa www.virkku.net > kurssit

Ilmoittautuminen Virkussa
Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu jatkossa suoraan Virkkuun. Paperi-ilmoittautumisia ei tarvitse enää lähettää.
Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujan ilmoittamalle jäsenyhdistykselle lähtee Virkussa puoltopyyntö.
Virkku.net -sivuston Ohjeet -sivulta löytyy tarkemmat ohjeet järjestävälle yhdistykselle, osallistujalle sekä kurssin johtajalle.

Sähköinen puolto
Hakijan tulee pyytää yhdistykseltään puolto kurssille mikäli niin on kurssin tiedoissa määritetty. Puolto vaaditaan / ei
vaadita toiminnetta hallinnoi SPKL, ja puoltovaatimus tulee automaattisesti niille kursseille joihin se kuuluu.
Kurssivalikoimassa on vain pari poikkeusta joihin puoltoa ei vaadita, nämä ovat ns. infotilaisuuksia.
Osallistuja lähettää puoltopyynnön yhdistykselleen sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Puoltopyyntö näkyy
ilmoittautujan merkitsemän yhdistyksen työpöydällä, josta sen voi käydä kuittaamassa yhdistyksen edustaja. Kun
puoltoa ei ole vielä käsitelty ilmoittautujan yhdistyksessä, järjestäjän näkymässä osallistujan nimen kohdalla lukee
”Ei käsitelty”, kun puolto on käsitelty (hyväksytty), lukee osallistujan kohdalla ”Puolletaan”. Jos puoltoa ei hyväksytä,
tulee osallistujan kohdalle merkintä ”Ei puolleta”. Huom! Puoltopäätös sekä perustelut lähtevät sähköpostitse myös
puollon pyytäjälle.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Miquel Caninero
If
Ray
Skl
Iro