Suomen Palveluskoiraliiton syyskokouksen 18.11.2017 pöytäkirja

20.11.2017 ǀ SPKL

Suomen Palveluskoiraliitto ry piti syyskokouksensa lauantaina 18.11.2017 hotelli Gustavelundissa, Tuusulassa. Kokoukseen osallistui 84 jäsenyhdistystä. 

PÖYTÄKIRJA:

1. Kokouksen avaus
Palveluskoiraliiton hallituksen puheenjohtaja Tapio Toivola avasi kokouksen klo 11.10. Kokouksen aluksi käytiin läpi katsaus kuluvan vuoden toimintaan. Suomen Palveluskoiraliitto ry lahjoitti Kari Nuutiselle Palveluskoiraliiton kunniaviirin. Lisäksi Palveluskoiraliitto luovutti Paras Palveluskoira –palkinnon bpmn Aktivistin Kanervalle, omistaja Jonna Markkanen ja apuohjaaja Jari Pölhö.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Yli-Kauppila.

Kokouksen sihteerin valitseminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Katja Laitila ja tekniseksi sihteeriksi Iiris Harju.

Ääntenlaskijoiden valitseminen
Ääntenlaskijoiksi valittiin Hanna Salovuori ja Niina Mäenpää.

Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anu Purola ja Jani Heinilä.

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus
Kokousedustajien valtakirjojen tarkastuksen suorittivat Katja Laitila, Maarit Isaksson ja Tuuli Koski. Edustettuja yhdistyksiä oli paikalla 84 yhdistystä, joilla käytettävissä 211 ääntä.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on julkaistu Palveluskoirat-lehdessä 7/2017, joka on postitettu 27.10.2017.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Jäsenmaksujen määrääminen
Palveluskoiraliiton hallitus esittää, että jäsenmaksut säilytetään ennallaan: jäsenmaksu 3,00 euroa / yhdistyksen varsinainen jäsen, kuitenkin vähintään 60,00 euroa ja enintään 600,00 euroa. Kannatusjäsenmaksu 50,00 euroa.

Kokous päätti, että vuoden 2018 jäsenmaksut ovat seuraavat: jäsenmaksu 3,00 euroa / yhdistyksen varsinainen jäsen, kuitenkin vähintään 60,00 euroa ja enintään 600,00 euroa. Kannatusjäsenmaksu 50,00 euroa.

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
Palveluskoiraliiton puheenjohtaja Tapio Toivola esitteli hallituksen esityksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi kokoukselle.

Kokouksessa tehtiin kolme vastaesitystä:

Hannele Koivun esitys: koe- ja testimaksun sekä häntärahan tuplaaminen. SPKL-lisenssiä ja kertalisenssiä ei oteta käyttöön.

Eila Uusi-Kouvon esitys: Ei lisenssivaatimusta alle 18-vuotiaille. Muilta osin hallituksen esityksen mukaisesti.

Mari Holm:n esitys: SPKL-lisenssin hinnaksi 40 euroa, kertalisenssin hinnaksi 10 euroa, ei lisenssivaatimusta alle 18-vuotiaille ja perhejäsenten lisenssimaksu siten, että yksi taloudesta maksaa täysihintaisen SPKL-lisenssi ja muut perhejäsenet 20 euroa.

Puheenjohtajan äänestysesityksen mukaisesti ensin äänestettiin hallituksen esityksen puolesta tai vastaan. Äänestystulos: puolesta 85, vastaan 119 ja tyhjää 2.

Puheenjohtajan äänestysesityksen mukaisesti seuraavaksi äänestettiin Hannele Koivun esityksen puolesta tai vastaan. Äänestystulos: puolesta 60, vastaan 146 ja tyhjää 0.

Tämän jälkeen äänestettiin puheenjohtajan äänestysesityksen mukaisesti Eila Uusi-Kouvon ja Mari Holmin esityksien puolesta, jolloin äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Holm 120, Uusi-Kouvo 75 ja tyhjää 12.

Todettiin, että kokouksen päätökseksi tuli hyväksyä toimintasuunnitelma hallituksen esityksen mukaisesti muilta osin, mutta SPKL-lisenssin osalta kokous hyväksyi Mari Holmin esityksen.

Todettiin, että hallitus tekee tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmaan.

Palveluskoiraliiton puheenjohtaja Tapio Toivola esitteli hallituksen esityksen vuoden 2018 talousarvioksi kokoukselle.

Jukka Kivistön esitys: tilin 3010 tuotoksi korjataan 120 000 euroa, jonka seurauksena tilikauden tulos osoittaa alijäämää 47 000 euroa.

Kokous päätti hyväksyä talousarvion Jukka Kivistön tekemän korjauksen mukaisesti.

Todettiin, että hallitus tekee tarvittavat muutokset talousarvioon.

8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen kaudelle 2018 – 2019
Palveluskoiraliiton puheenjohtajaksi toimikaudelle 2018 – 2019 esitettiin ja valittiin yksimielisesti Tapio Toivola.

9. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa ovat muun Suomen alueelta Eija Koistinen, Harri Kuusisto, Mikael Laine ja Eija Rytkönen.

Hallituksen jäseneksi esitettiin Jouko Hildén, Eija Koistinen, Eija Rytkönen, Jani Heinilä ja Mika Lindberg.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Hildén 100, Koistinen 116, Rytkönen 132, Heinilä 107 ja Lindberg 117.

Todettiin, että kokous valitsi yhdistyksen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Eija Koistinen, Eija Rytkönen, Jani Heinilä ja Mika Lindberg.

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
Palveluskoiraliiton tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusrengas Oy. Palveluskoiraliiton hallitus esittää, että Palveluskoiraliiton tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:tä, joka nimeää henkilöstöstään varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Kokous päätti yksimielisesti valita Palveluskoiraliiton tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n, joka nimeää henkilöstöstään varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

11. Jäsenyhdistysten esittämät asiat

Australianpaimenkoirat ry:n puoltoanomus rotujärjestöanomukseen
Australianpaimenkoirat ry anoo Suomen Palveluskoiraliitto ry:n puoltoa rotujärjestöanomukselleen. Australianpaimenkoirat ry toimii australianpaimenkoiran rotua harrastavana yhdistyksenä ja hakee rotujärjestöstatusta.

Kokous päätti yksimielisesti puoltaa Australianpaimenkoirat ry:n rotujärjestöanomusta Suomen Kennelliitto ry:lle.

12. Muut esille tulevat asiat
Muita esille tulevia asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

SPKL syyskokouksen 18.11.2017 pöytäkirja

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Miquel Caninero
Orion Pharma Eläinlääkkeet
If
Ray
Skl
Iro