Päivitetyt koe- ja kilpailuohjeet on julkaistu Virkussa

30.11.2017 ǀ SPKL

Päivitetyt koe- ja kilpailuohjeet on julkaistu Virkussa. Kaikkien lajien koeohjeisiin on päivitetty maininta Palveluskoiraliiton lisenssivaatimuksesta.

Avointen koe- ja kilpailulajien osalta lisäykset löytyvät seuraavista kohdista:
- Koiratanssikilpailujen järjestämisohje, 1.5
- Rally-tokokilpailujen kilpailuohjeet, 1.10
- Tottelevaisuuskokeen koeohjeet, 1.9

Kansallisten palveluskoirakokeiden koeohje on päivitetty kokonaisuudessaan. Lisäksi opastuskokeen koeohje on uudistettu täysin. Muutoksia on tehty sääntöjä täydentäviin ohjeisiin (koskevat myös kansainvälisiä lajeja), arvosteluohjeisiin ja lajiohjeisiin. Maininta lisenssivaatimuksesta löytyy sekä kansallisten että kansainvälisten koeohjeiden osiosta Palveluskoirakokeiden sääntöihin liittyvät koe- ja lajiohjeet, kohdasta 26. Koesäännöt sekä käyttäytymiskoetta ja tottelevaisuutta koskevat ohjeet ovat pysyneet muuttumattomina.

Myös kansallinen pelastuskoirakoeohje on uudistettu kokonaan, ja se on julkaistu 16.10.2017 Virkussa (https://www.virkku.net/files/peko-koeohje_2018.pdf).

Kaikki koe- ja kilpailuohjepäivitykset astuvat voimaan 1.1.2018 alkaen.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Miquel Caninero
Orion Pharma Eläinlääkkeet
If
Ray
Skl
Iro