Koe- ja kilpailutoimikunta tiedottaa, 8.5.2018

08.05.2018 ǀ SPKL, koe- ja kilpailutoimikunta

 

Jääviyssääntö
Palvelus- ja pelastuskoirakokeita koskevaa jääviyssääntöä on päivitetty vastaavan koetoimitsijan osalta: ”Kokeeseen ei saa osallistua vastaavan toimitsijan tai hänen perheenjäsenensä (vanhemmat, avio- ja avopuolisot, rekisteröidyn parisuhteen osapuolet ja lapset; sisarukset vain, jos he asuvat samassa osoitteessa) omistama, hallitsema tai kasvattama koira, tai hänen perheenjäsenensä koiranohjaajana.”

Jääviyssäännön kokonaisuudessaan löytyvät Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden järjestämisohjeesta, sivulta 4. Järjestämisohje löytyy Virkusta.

Rajoitukset
Palvelus- ja pelastuskoirakokeita koskevia rajoituksia on päivitetty yhdistysten osalta: ”Yhdistykset voivat anoa koekauden aikana lajikohtaisesti korkeintaan kaksi koetta, joissa on etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä.”

Lisäksi järjestämisohjeeseen on lisätty uusi rajoite: Kokeen ”rajoituksena voi olla myös luokkakohtainen etusija (esim. Rajoitus: PAJÄ1-3, 10 koiraa, etusija 1-luokan koirilla).”

Rajoitukset kokonaisuudessaan löytyvät Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden järjestämisohjeesta, sivulta 5.

Kokeen anominen
Kun koe anotaan Virkussa, anomus tulee siirtää Palveluskoiraliitolle hyväksyttäväksi. Ilman hyväksyntää koe ei tule koelistalle näkyviin. Kun anomus on kesken, lomakkeella näkyy ”Anomuksen tila” -kentässä ”Anojan käsittelyssä”. Kun anomus on valmis, anojan tulee klikata päälle valinta ”Lähetä liiton käsittelyyn” sekä ”Tallenna anomus”.

Tämän jälkeen ”Anomuksen tila” -kentässä lukee ”Liiton tarkastuksessa”. Kun Palveluskoiraliitto on hyväksynyt koeanomuksen ”Anomuksen tila” -kenttään tulee teksti ”Anomus on hyväksytty”. Samalla koe ilmestyy koelistalle näkyviin.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Miquel Caninero
Orion Pharma Eläinlääkkeet
If
Ray
Skl
Iro