EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja yhdistykset

16.05.2018 ǀ SPKL

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta. Asetus koskee yritysten ja julkishallinnon lisäksi myös yhdistyksiä ja muita järjestötoimijoita.

Merkittävin muutos tietosuoja-asetuksessa on, että henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojaan tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi. Henkilöllä on myös oikeus kieltää henkilötietojen käsitteleminen tai rajoittaa henkilötietojen käsittelemistä.

Uuden sääntelyn myötä yhdistysten on käsiteltävä entistä huolellisemmin henkilötietoja:

  1. Kartoita yhdistyksesi hallussa oleva henkilötieto. Kaikki tieto, jonka perusteella luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa, on henkilötietoa.
  2. Varmista, että yhdistykselläsi on lainmukainen peruste rekisteröidystä henkilöstä tallennettujen tietojen käsittelyyn. Tiedot, joiden käsittelyyn ei ole yhdistyksen toimintaan liittyviä perusteita, tulee poistaa.
  3. Määrittele ja dokumentoi yhdistyksesi henkilötietojen käsittelyn elinkaari.
  4. Tunnista henkilöt, joilla on oikeus käsitellä yhdistyksen hallussa olevia henkilötietoja.
  5. Huolehdi rekisterissä olevien henkilötietojen ajantasaisuudesta.
  6. Laadi tietosuojaseloste yhdistyksesi henkilötietojen käsittelystä.
  7. Tutustu asetuksen sisältöön ja mieti mitä asetus käytännössä yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoittaa.

Lisätietoja: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Miquel Caninero
Orion Pharma Eläinlääkkeet
If
Ray
Skl
Iro