IPO-lajikurssi

 24.03 - 24.03

Ilmoittautuminen 28.2.2018 mennessä.

Kurssi alkaa: 24.3.2018 09:00
Kurssipäivät ovat 24.–25.3., 14.–15.4., 19.–20.5. ja 26.–27.5.2018

Suojelukoe (IPO) ja erikoisjälkikoe (FH)

Suojelukokeen lajikurssin pitää lajista vastaava tuomarikouluttaja. Suojelukokeen lajikurssi sisältää sekä kansainväliset käyttökoirakoelajit, kansainväliset jälkikoelajit ja kansallisen erikoisjälkikokeen.

Suojelukokeen lajikurssille voivat osallistua henkilöt, jotka ovat suorittaneet peruskurssin hyväksytysti ja saavuttaneet itse kouluttamallaan koiralla suojelukokeesta IP3-koulutustunnuksen, ja joilla on IPO-kilpailuavustajan pätevyys, tai vastaavat tiedot.
Suojelukokeen lajikurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia yhteensä n. 60 tuntia (8 kurssipäivää).

Mikäli kurssille ilmoittautuu henkilöitä, joilla ei ole IPO-kilpailuavustajapätevyyttä, heille järjestetään IPO-maalimieskurssin teoriaosuus ja kenttätyöskentelyharjoitukset.
IPO-kokeen koearvosteluissa kokelaan tulee arvostella vähintään 5 kokeessa ja vähintään 30 koiraa, jakautuen kaikkiin koeluokkiin.
Koearvosteluja on suoritettava kokeen kaikissa kolmessa osassa, myös
kokelaiden, joilla on jonkun muun lajin tuomaripätevyys.

Erikoisjäljen koearvosteluissa kokelaan tulee arvostella vähintään 2 kokeessa
ja vähintään 6 koiraa.

Koearvostelut on suoritettava vähintään kahdelle eri tuomarille. Muissa käyttökoirakoelajeissa ei vaadita erillisiä koearvosteluja.

Koetoiminta
Yhteistyössä
DC
Royal Canin -uusi
mevet
If
Ray
Skl
Iro