Tiedoksi avoimien lajien (koiratanssi, rally-toko, TOKO) harrastajille: muutoksia koe- ja kilpailuohjeissa

13.04.2017 ǀ SPKL

Koiratanssi

Koiratanssissa on SPKL:n ja Kennelliiton hallitusten päätösten mukaisesti otettu käyttöön uusi kilpailujen järjestämisohje.

Merkittävin uudistus on kilpailutauon käyttöönotto. Vastedes mikäli koira karkaa kehään häiritsemään toisen suoritusta, karkaa kehästä ärisemään toiselle koiralle tai ärisee ihmisille tai toisille koirille esimerkiksi mikrosirua tai juoksuja tarkastettaessa määrää ylituomari tilanteen todetessaan koiralle kilpailutauon (kesto ensimmäisellä kerralla 3kk ja tilanteen toistuessa 6kk). Lisäksi koirakon kyseisessä kilpailussa saadut tulokset mitätöidään ja koirakko suljetaan kilpailusta. Tauon voimassaoloaikana ko. koira on estynyt osallistumasta koiratanssikilpailuihin. Tauon tarkoituksena on kannustaa ohjaajia keskittymään rauhassa koiransa uudelleenkouluttamiseen ilman kiirettä kilpailuihin. Lisätietoa löytyy koiratanssikilpailujen uudesta järjestämisohjeesta.

Pulmakysymyksissä voi lisätietoa kysyä myös lajin infosähköpostiosoitteesta koiratanssi[at]palveluskoiraliitto.fi.

Rally-toko

Rally-tokon kilpailuohjeet ovat päivittyneet ja ne löytyvät Virkusta. Käyttöön on otettu kilpailutauko ja kilpailukielto. Lisäksi rally-tokon kilpailuohjeeseen tulee muutos koskien kilpailukehän minimikokoa.

Kilpailutauko ja kilpailukielto
Jos ratakoira kilpailusuorituksen aikana karkaa voittaja- tai mestariluokassa kohti käytösruutua tai siellä olevaa koiraa häiriten käytösruudun koiran suoritusta, tai jos missä tahansa luokassa koira karkaa kehästä ulos ärhentelemään muille koirille, tai kilpailusuorituksen ulkopuolella karkaa kehäalueelle häiritsemään suorittavaa koiraa/koiria, koiran suoritus hylätään ja tuomari määrää koiralle kilpailutauon. Häirintä voi olla esimerkiksi leikkiinkutsua tai muuta häiritsevää käytöstä. Ohje tästä löytyy kilpailuohjeen kohdasta 1.10.

Mikäli koira puree ihmistä, tai selvästi vihainen käyttäytyminen kohdistuu ihmiseen, tai koira aiheuttaa toiselle koiralle loukkaantumisen tai kuoleman, noudatetaan tiukempaa menettelyä, josta käytetään termiä kilpailukielto, jonka pituuden määrää Palveluskoiraliiton hallitus. Palveluskoiraliiton hallituksen asettama kilpailukielto on voimassa kaikissa Palveluskoiraliiton alaisissa lajeissa (ei koske luonnetestiä ja MH-luonnekuvausta). Ohje tästä löytyy kilpailuohjeen kohdasta 1.9.3.

Kilpailukehän koko
Alokas- ja avoimessa luokassa kehän vähimmäiskoko on 200 m² ja voittaja- ja mestariluokassa 300 m², ja kehän jokaisen sivun on oltava vähintään 11 metriä.

Jos sinulla on aiheesta kysyttävää, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen rally-toko[at]palveluskoiraliitto.fi.

TOKO

Tottelevaisuuskokeiden sääntöihin ja koeohjeisiin on tullut hiukan muutoksia ja tarkennuksia. Päivitetty sääntökirjan versio tulee löytymään Virkusta, mutta painetusta sääntökirjasta ei tule tässä yhteydessä uutta painosta.

Vuoden alusta lähtien esimerkiksi on ollut mahdollista saman ohjaajan osallistua erikoisvoittajaluokkaan kahdella eri koiralla, jos koejärjestelyt tämän mahdollistavat. Lisäksi on tarkennettu sääntökohtaa 16.2., ”Liike- tai koesuorituksen keskeyttäminen tai hylkääminen” sekä tehty muutamaan liikkeeseen tekstimuutoksia. Kaikkia lajin harrastajia pyydetään tutustumaan tiivistelmään muutoksista, mikä tulee löytymään myös Virkusta.

Kilpailutauko ja kilpailukielto
Tottelevaisuuskokeissa jo käytössä ollut kilpailutauko laajenee koskemaan ryhmäliikkeiden lisäksi myös tilannetta, jossa koira joko karkaa kehästä ärhentelemään muille tai kehään häiritsemään suorittavaa koiraa. Lisäksi kilpailutauko voidaan määrätä luoksepäästävyydessä ärhentelevälle koiralle. Kilpailutauko on voimassa vain tottelevaisuuskokeissa ja sen kesto on 3 kk määräämispäivästä lähtien (paitsi jos koira syyllistyy uudelleen samaan virheeseen, niin kilpailutauon kesto on 6 kk).

Kilpailukielto on lisätty uutena terminä tottelevaisuuskokeiden järjestämisohjeeseen. Sen pituuden määrää Palveluskoiraliiton hallitus, jos koira käyttäytyy kokeessa selkeästi aggressiivisesti, esim. puree tai yrittää purra toista koiraa tai ihmistä. Kilpailukieltoa voidaan esittää myös epäasiallisesti käyttäytyvälle ohjaajalle. Kilpailukielto on voimassa kaikissa Palveluskoiraliiton alaisissa koemuodoissa (paitsi ei luonnetestissä eikä MH -luonnekuvauksessa).

Kysymyksiä tiedotteesta tai muusta tokoon liittyvästä voi osoittaa sähköpostiin toko[at]palveluskoiraliitto.fi.

Koetoiminta
Yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
If
Ray
Skl
Iro