Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

  • Henkilön on oltava Kennelliiton jäsen.
  • Ylituomariksi aikovan on oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tehtävään sopiva. Hänen on ymmärrettävä, mitä Kennelliiton myöntämä ylituomarin pätevyys häneltä edellyttää kaikessa hänen kenneltoiminnassaan: koiranohjaajana, kilpailijana, arvostelevana tuomarina, kouluttajana, jne.
  • Hänellä on oltava riittävä fyysinen kunto ja henkiset ominaisuudet kyseiseen tehtävään.
  • Koulutukseen pyrkivä henkilö on kokenut kyseisen koemuodon vastaava koetoimitsija ja osallistunut kokeiden tai kilpailujen järjestelyihin. Hän on myös toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon parissa sekä toiminut tuloksekkaasti kilpailleena koiranohjaajana.
  • Hänen on pystyttävä kouluttamaan koetuomareita sekä koetoimihenkilöitä.
  • Rotujärjestöt ja lajiliitot määrittelevät koe- ja kilpailumuotokohtaiset lisävaatimukset koulutusohjeissaan.


Ylituomarihakemus

Ylituomarihakemuksen (sininen kortti) voi pyytää Palveluskoiraliitosta osoitteesta toimisto@palveluskoiraliitto.fi. Ilmoita pyynnön ohessa postiosoite, mihin kortti lähetetään. Palveluskoirakokeiden ylituomarikoulutukseen hakeutuvat pyytävät puollon omalta yhdistykseltään ja lähettävät kortin Palveluskoiraliiton toimistoon. Muiden lajien ylituomarikoulutukseen hakeutuvien tulee pyytää puolto kennelpiiriltä.

Koetoiminta
Yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
If
Ray
Skl
Iro