KURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Suomen Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset järjestävät palveluskoirakoulutukseen ja koetoimintaan liittyviä kursseja harrastajille.

Kurssit anotaan Palveluskoiraliiton kurssianomuslomakkeella. Anomuksen allekirjoittaa ko. yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Anomus tulee lähettää osoitteella Suomen Palveluskoiraliitto ry, Koulukuja 1, 04200 Kerava.

Kurssin järjestäjän vastuulla on tilata tarvittavat materiaalit ilmoittautumisajan päätyttyä osoitteesta toimisto@palveluskoiraliitto.fi.

Anomisajat:

 • Koirankouluttajakurssi 2 kk ennen kurssia
 • Koetoimitsijoiden ja kokeen sihteerin täydennyskoulutus 2 kk ennen kurssia
 • Koulutusohjaajakurssit 2 kk ennen kurssia
 • Koetoimitsijakurssi osa 2 (PK-koe, luonnetesti, koiratanssi, rally-toko ja TOKO) 2 kk ennen kurssia
 • Tuomarikurssit 2 kk ennen kurssia
 • Pelastuskoiratoiminnan kurssit 2 kk ennen kurssia. Poikkeuksena Pelastuskoiratoiminnan perusteet -kurssi sekä apuohjaajakoulutus, joita voidaan anoa vähintään 2 viikkoa ennen kurssin järjestämistä

Koirankouluttaja-, koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakurssin (palveluskoirakoelajit ja täydennyskoulutus) pitäjinä toimivat palveluskoirakokeiden ylituomarit. Luonnetestin koetoimitsijakurssin pitäjänä voivat toimia luonnetestituomarit. Koirankouluttaja- ja koetoimitsijakurssien osallistumismaksun määrää ja perii kurssin järjestävä yhdistys, joka maksaa myös kaikki kurssin kulut, mukaan lukien Palveluskoiraliiton kurssimateriaalista perimän, osallistujamäärän mukaan määräytyvän materiaalimaksun. Koirankouluttaja- ja PK-/PEKO-koetoimitsijakurssien materiaalimaksu on 8,50 €/osallistuja, luonnetestikoetoimitsijakurssin 10,00 €/osallistuja ja koetoimitsijoiden täydennyskoulutus 5,00 €/osallistuja. Kurssien osallistujamäärän voi kurssin järjestäjä rajoittaa esim. kurssipaikan koon mukaan.

Koulutusohjaajakurssin kurssimaksun määrää ja perii Palveluskoiraliitto, joka myös maksaa kurssipaikan vuokran sekä kouluttajan kulut. Koulutusohjaajakurssille otetaan enintään 20 oppilasta.

Tuomarikurssien pitäjänä toimivat liiton kouluttajat ja/tai lajivastaava. Näiden kurssien kurssimaksun määrää ja perii Palveluskoiraliitto, joka myös maksaa kurssipaikan vuokran sekä kouluttajan kulut.

Pelastuskoiratoiminnan koulutukset
Anottavat kurssit:

 • pelastuskoiratoiminnan perusteet
 • apuohjaajakoulutus
 • pelastuskoiraetsintä A-kurssi
 • pelastuskoiraetsintä B-kurssi
 • ryhmänjohtajakoulutus (2-osainen)

Pelastuskoiratoiminnan perusteet ja apuohjaajakoulutusten pitäjinä toimivat ryhmänjohtajat. Pelastuskoiraetsintä A- ja B-kurssien sekä ryhmänjohtajakoulutuksen pitäjinä toimivat liiton nimeämät pelastuskoiratoiminnan valmiuskouluttajat.

Raha-automaattiyhdistys tukee avustuksella pelastuskoiraohjaajien koulutustoimintaa. Näillä avustusvaroilla kustannetaan liiton hallituksen hyväksymät kulut, kuten kurssipaikan vuokra, kouluttajien ja osallistujien matka-, majoitus- ja ruokalukuluja jne.

Liiton hallitus päättää kurssien kulukorvauksista.

Koetoiminta
Yhteistyössä
DC
Royal Canin -uusi
mevet
If
Ray
Skl
Iro